Skip to main content

Júda

12.13 Az Oroszlán Júda Törzséből

Dátum: 
2018.12.13

Jelenések 5,1-5

02.03 Dávid Istene

Dátum: 
2018.02.3

2Krónika 34,1-21

DÁVID ISTENE

Izráel északi királyságát Asszíria megsemmisítette, és polgárai nagy részét fogságba hurcolta. Júda királysága hanyatlóban volt. Az istenfélő Ezékiás halála után Manassé bálványimádást vezetett be. Későbbi bűnbánatának ellenére fia, Ámon bálványimádást folytatott, és meggyilkolták.

01.07 Siló

Dátum: 
2018.01.7

1Mózes 49,8-12

02.07 Júda

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 37,26-27; 38; 44,16-34

Júda Jákobnak és Leának negyedik fia volt. Ha a testvéreit, Simeont és Lévit kegyetlenség jellemezte, akkor Júdát a kapzsiság: "És mondta Júda az ő atyjafiainak: Mi haszna, ha megöljük a mi atyánkfiát, és eltitkoljuk az ő vérét? Jertek, adjuk el őt az izmáelitáknak, és ne tegyük reá kezünket, mert atyánkfia, vérünkből való ő. És hallgattak rá az ő atyjafiai", 37,26-27. Jellemző volt rá nagymértékben a képmutatás is többi testvérével együtt, mert hazudtak Jákobnak József igazi sorsát illetően, 37,35.

Tartalom átvétel