Skip to main content

kapzsiság

06.19 Géházi

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 5,20-27

E férfi tettének modern elnevezése: kiváltsággal való visszaélés. A kiváltsága az volt, hogy közösségben lehetett Isten prófétájával. Ebben az időben nem élt a földön ember, akinek munkájában olyan nyilvánvalóan látható lett volna Isten hatalma, mint Elizeuséban, Géházi pedig az ő szolgája volt. Közvetlen közelről figyelhette meg azokat a nagy dolgokat, amelyek történtek, és bizonyosan részt is vállalt azokból.

06.04 Akháb és Nábót szőlője

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 21,1-27

Akháb megkívánta Nábót szőlőjét. Ezzel a kapzsiság bűnébe esett; vö. Lk 12,15. Kérése elég udvarias volt, az ajánlat pedig előnyösnek látszott. Nábót a válaszában nem félt megvallani Istenbe vetett hitét a bálványimádó királynak, és megtagadta, hogy eladja a szőlőjét. Nem azért, mert nehézkes ember volt, hanem mert elutasítása Isten Igéjére támaszkodott, és nem akart alkudozni. Izráel földje kivételesnek számított. Ez az Úr földje volt - Ő volt az igazi tulajdonos. Az Ő útmutatása szerint osztották azt fel törzsek és családok között; vö. 3Móz 25,23-28.

03.12 Ákán bűne figyelmeztetés mindnyájunk számára

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 6,1-2.17-19; 7,1-26

Ákán megkívánta, amit meglátott. "Meglátta... (mohón) megkívánta... elvette", 7,21. A bűn gyakran a meglátással kezdődik; vö. Éva, Lót, Dávid, 1Móz 4,6; 13,10; 2Sám 11,2. "Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága." Jak 1,14. A világi "kívánság" itt erős vágyat jelent, és ezt jó és rossz értelemben is használja az Újszövetség. Hasonlóképpen olvassuk a kővetkezőt: "Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe... jutnak, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik", 1Tim 6,9-10.

02.07 Júda

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 37,26-27; 38; 44,16-34

Júda Jákobnak és Leának negyedik fia volt. Ha a testvéreit, Simeont és Lévit kegyetlenség jellemezte, akkor Júdát a kapzsiság: "És mondta Júda az ő atyjafiainak: Mi haszna, ha megöljük a mi atyánkfiát, és eltitkoljuk az ő vérét? Jertek, adjuk el őt az izmáelitáknak, és ne tegyük reá kezünket, mert atyánkfia, vérünkből való ő. És hallgattak rá az ő atyjafiai", 37,26-27. Jellemző volt rá nagymértékben a képmutatás is többi testvérével együtt, mert hazudtak Jákobnak József igazi sorsát illetően, 37,35.

02.03 Lábán

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24,29-31; 29,13-27; 31,17-55

Gyakran mondjuk, hogy az első benyomások sokat számítanak, és ez igaz a mai jellemtanulmányozásunknál is, mert a Lábánról szóló legelső említésből a Mózes 1. könyvében azt tudhatjuk meg, hogy mi motiválta az ő életét, "mikor látta a függőt és a pereceket az ő húgának karjain..." 24,29. Ez magában foglalja azt, hogy az Ábrahám szolgája iránti érdeklődését nagyban befolyásolta a látható földi gazdagság. Olyan ember volt, akinek a vágyai földi dolgokra összpontosultak, és aki sohasem hagyja ki az alkalmat, hogy becsületes vagy becstelen módszerekkel saját önző érdekeit képviselje.

06.02 Megölted és elfoglaltad?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 21,1-29

„AZ EMBERI JOGOK" manapság élénk beszédtéma. Ahol nincsen istenfélelem, és az uralkodók nem ismerik el, hogy hivatalukat Isten hatalma által gyakorolják, Róm 13,1-6, ott az egyének „jogait" valószínűleg súlyosan megsértik. Imádkozz a királyokért! 1Tim 2,1-2.

08.15 Kapzsiság

 „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól." Lukács 12,15

A kapzsiság a gazdagság és birtoklás utáni túlzott vágyakozás. Olyan szenvedély, amely igézetébe vonja az embert, úgyhogy az egyre többet akar. Láz, amely olyan dolgok utáni vágyra ösztönöz, amelyekre semmi szükség nincs!

A kapzsi üzletember sohasem elégedett. Azt mondja, hogyha egy bizonyos mennyiségű vagyont felhalmozott, akkor abbahagyja, de ha eljut odáig, akkor még többet kíván.

Tartalom átvétel