Skip to main content

kezdet

12.09 Isten Teremtésének Kezdete

Dátum: 
2019.12.9

Jelenések 3,14

12.05 Első és Utolsó

Dátum: 
2019.12.5

Jelenések 1,17

12.03 Alfa

Dátum: 
2019.12.3

Jelenések 1,8-9,11

12.03 Népének bírája

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 1,9-20

JÁNOS ÖREG ember volt, magányosan és száműzöttként élt Pathmosz szigetén. Az Úrnak napja volt, amikor az első nagy látomást kapta Isten Szellemétől. A látomás megdicsőült Urát mutatta. Noha János az Úr Jézus kebelén nyugtatta fejét az Ő (hús)testének napjaiban, most azonban annyira lenyűgözte a látomás fenséges volta, hogy mint Dániel, olyan lett, mint aki meghalt. Micsoda öröm és bátorítás lehetett János számára, amikor az Úr jobbjának érintését érezte, és kegyelmes szavait hallotta: „Ne félj!" Azóta is, ha megérinti szellemünket, és beszél a szívünkhöz, ezzel örömöt szerez nekünk.

06.10 Ő a Kezdet és Vég

„Én, az Úr, nem változtam meg." Malakiás 3,6

A zsoltáros az ég és a föld változó sorsával szembeállítja Isten változhatatlanságát. „Azok elpusztulnak, de Te megmaradsz... Ők változnak, de Te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége" (Zsolt 102,27-28). Jakab úgy írja le az Urat, mint a világosság Atyját, „akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása" (Jak 1,17).

Tartalom átvétel