Skip to main content

kiváltság

08.22 Egészen közel az Úrhoz

Dátum: 
2019.08.22

...ők hozzám járulhatnak, hogy a szent szolgálatot végezzék. (Ez 44,15)

06.19 Géházi

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 5,20-27

E férfi tettének modern elnevezése: kiváltsággal való visszaélés. A kiváltsága az volt, hogy közösségben lehetett Isten prófétájával. Ebben az időben nem élt a földön ember, akinek munkájában olyan nyilvánvalóan látható lett volna Isten hatalma, mint Elizeuséban, Géházi pedig az ő szolgája volt. Közvetlen közelről figyelhette meg azokat a nagy dolgokat, amelyek történtek, és bizonyosan részt is vállalt azokból.

01.26 A hívő ember szenvedése

Dátum: 
2019.01.26

Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. (Zsid 12,7)

Meglepő megfigyelés, hogy Isten gyermekeinek sokszor még több szenvedésben van részük, mint a nem hívőknek. Mit mond erről a Biblia?

1. Ennek egyik oka az, hogy a hívők általában érzékenyebbek mások szenvedésére. Nekik fáj az, ha emberek veszekednek, ha egymás gyengeségével visszaélnek, ha bárhol a világon tragédiák történnek. Ők sírnak a sírókkal. S fáj nekik az is, hogy sokan nem ismerik Istent.

12.07 Nagyon kiváltságos helyzetben - keményen megbüntetve

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 3,1-4,13

ÁMÓS MOST AZ ÚR szavát Júdához és Izráelhez együtt intézi, mint nagy mértékben kiváltságos családhoz, 3,1. Egyedülálló közösségük volt, nagy váltságuk és kegyelmes kiválasztásuk, 3,2. Az, hogy Isten ismeri őket, választásával együtt jár; vö. Jer 1,5; Róm 8,28-30. Embereknél a bensőséges kapcsolat gyakran engedékenységet jelent, de Istennél a kiváltság megnöveli a felelősséget, Júd 5-11. Hét szónoki kérdést tesz fel, hogy bemutassa, hogy Isten bánásmódjában mindig van ok és okozat, 3,3-6. Isten figyelmeztetései megelőzik ítéleteit, 3,7.

08.22 Nagyobb kiváltság

„Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához," János 20,17

Tartalom átvétel