Skip to main content

korlátozás

08.15 A látás egyszerűsége

„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják" (Mt 5,8).

Itt egy Istentől megkívánt szívbeli állapotról van szó, hogy kegyelme célja beteljesüljön. A szív tisztasága olyan állapot, ahol nincs akadálya annak, hogy Istent lássuk. A mennyek királysága itt van, nincs tehát ok arra, hogy Őt ne lássuk, hacsak mi magunk nem állítunk fel akadályokat és korlátokat.

04.18 Mennyit fogadsz el?

„És amikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának: Hozz ide még egy edényt. Felelt az: Nincs több edény; és akkor megállott az olaj" (2Kir 4,6).

03.10 Celofád lányai

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 27,1-11; 36,1-13; Józsué 17,3-4

"Add nekem/nekünk": Káleb egy hegységet kívánt, Aksza vízforrásokat; a lányok örökséget. Celofád lányai hittel és határozottan ismertették kívánságukat Mózessel és lzráel vezetőivel, 4Móz 27,1-11, még amikor lzráel a pusztában volt, amikor Kánaánba nem léptek be, és meg kellett még hódítani. Istenben és ígéreteiben való teljes bizalmuk nyilvánvaló; ahogyan Henry/Scott megjegyzi: ők az "öt bölcs szűz" (Mt 25,1-13). Céljuk egyértelműsége is dicséretre méltó - "adj nekünk". Ha egész lzráel ilyen nyilvánvaló hitet és bátorságot tanúsított volna, az egész örökséget birtokba vették volna.

07.13 Amikor a gyülekezet összejön

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 14,26-40

KÉT DOLOGNAK kell jellemeznie összejöveteleinket: 1. Az építésnek: „mindenek épülésre legyenek" (26. v.); és 2. a méltóságnak: „mindenek ékesen és jó renddel legyenek" (40. v.). Így a szentek összejövetele azért van (a), hogy előmozdítsa a közös növekedést, és (b) megőrizze a szellemi rendet. Az ilyen összejöveteleken nyilvánvaló, hogy a nyelv a működésben lévő tényező. Ebből a szempontból Pál azt mondja, hogy a nyelvet ellenőrzés alatt kell tartani (26-33), és korlátok közé kell szorítani (34-36).

Tartalom átvétel