Skip to main content

kötelesség

07.14 Ne keresd a magad igazságát, de légy mindig igazságos!

"Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is" (Mt 5,39).

04.22 A magát megalázó Úr

OLVASNIVALÓ: 
János 13,1-17

A felső teremben végzett szolgálat áttekintése

04.03 Józsué átveszi a szolgálatot

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 1,1-18

AZ EMBERISÉG LEGNAGYOBBJAI is meghalnak és utódokra van szükség, 2. v. Mózes is kifejezte azt a szándékát, hogy „ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk", 4Móz 27,15-17. Napjainkban is szükség van olyan férfiakra, akik rendelkeznek Józsué készségével, és hajlandóak követni azt az utat, amelyen a Mester ment, Józs 1,7a.

Fejezetünkben ma három dolog igényli figyelmünket.

03.31 Törvények egy szent nép számára

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 22,1-8; 24,10-22; 25,1-3; 26,16-19

MÓZES 5. KÖNYVE Izráel törvényeinek kihirdetése. Mózes határozottan kifejtette a törvényeket és rendelkezéseket, és megerősítette őket, hogy amikor a nemzet belép az ígéret földjének új világába, ne legyenek kétségei az Úr követelményeit illetően. Bizonyos részletek manapság lényegtelennek tűnnek, mégis egyetlen üzenetről beszélnek. Ezek „szent törvények egy szent nép számára!" Jólétüket, és a szent Isten megelégedését engedelmességük fogja eredményezni.

01.15 Törvényesség

OLVASNIVALÓ: 
Máté 12,1-21

A FARIZEUSOK azzal törődtek, hogy védelmezték saját nyugalomnapjuk érdekeit (2., 10. v.). Jézus azonban már messzemenően jobb nyugalmat ajánlott az embereknek (11,28-29).

08.18 Hogyan végződik? Ez itt a kérdés.

„Aki kardot köt, ne kérkedjék úgy, mintha már lecsatolta volna." 1Királyok 20,11

Noha e szavakat egy istentelen király, Aháb mondta, mégis az igazság szavai voltak. Istentelen emberek is mondanak olykor igazságot.

Tartalom átvétel