Skip to main content

magasztal

11.07 A valódi alázat elnyeri jutalmát

Dátum: 
2019.11.7

"Aki... megalázza magát, felmagasztaltatik" (Lk 18,14).

08.22 Egészen közel az Úrhoz

Dátum: 
2019.08.22

...ők hozzám járulhatnak, hogy a szent szolgálatot végezzék. (Ez 44,15)

08.22 Isten dicsőségét szolgáló harag

Dátum: 
2019.08.22

„Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed" (Zsolt 76,11).

07.28 Hajolj meg, és Ő felemel

Dátum: 
2019.07.28

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején" (1Pt 5,6).

06.29 Magától terem a föld...

Dátum: 
2019.06.29

Magától terem a föld... érett magot a kalászban. (Mk 4,26-29)

A hagyomány szerint ezen a napon szokták elkezdeni az aratást. A következő hetekben kerül tető alá egész évi kenyerünk. Meg szoktuk-e köszönni Istennek a kenyeret? A miatyánk szavaival néha kérjük, de tudjuk-e, mennyire az ő kegyelmétől függ az, hogy legyen termés, és abból jusson kenyér mindenkinek? S tudjuk-e, hogy az emberi önzés miatt mégsem így történik?

05.15 Isten magas helyei

Dátum: 
2019.05.15

"Oltalmazom, mert ismeri nevemet" (Zsolt 91,14).

02.11 József (4)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 41

Most elérkeztünk József felmagasztaltatásához. A börtönben sínylődött további két esztendeig, mielőtt a 41. fejezet eseményei bekövetkeztek, de hitének erejét mutatja, hogy hű maradt az Úrhoz. Még ha a főpohárnok megfeledkezett is róla, van valaki, aki sohasem fogja elfelejteni; "én nem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be", Ézs 49,15-16. A reménytelen helyzet, hogy emberek megfejtsék a fáraó két álmát, azt eredményezi, hogy a főpohárnoknak végre eszébe jut József, 9. v.

05.28 Bizonyságtétel a sokaságnak

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 22,1-30

NEM KÖNNYŰ dolog szembenézni egy ellenséges tömeggel, és beszélni a Mesterért. Pál megteheti, mert benne lakik a Szent Szellem bizonyságtételre felruházó hatalmával a legnehezebb körülmények között is. Így mondja el az első feljegyzett nyilvános beszámolót a megtéréséről (1-21. v.); ez szép minta bizonyságtétel a zsidók általi elutasítás ellenére (22-30. v.).

03.21 Haragunk is dicsőíti

„Mert az emberek haragja megdicsőít téged, haragjuk maradékával felövezed magadat." Zsoltár 76,11

Az emberiség történetének egyik legizgalmasabb vonása az, ahogyan Isten az emberek haragját a maga dicsőítésére változtatja. A bűneset óta az ember szüntelenül Isten ellen, Isten ügye ellen és Isten népe ellen szorítja ökölbe a kezét. Isten azonban ahelyett, hogy ezt a haragot azonnal megbüntetné, engedi, hogy kifejlődjék, aztán felhasználja Önmaga dicsőségére és népe áldására.

Tartalom átvétel