Skip to main content

megbízhatóság

08.17 Ezékiel megbízatása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 33,1-9

Egy őrszemnél normális dolog volt, hogy figyelmeztessen az ellenséges erők közeledésére. Azt kívánták tőle, hogy a küszöbön álló veszély első jelére fújja meg a trombitát, hogy a népet riadókészültségbe helyezze. Ha egy ilyen ember állt őrszemként a toronyban, vagy a városfal leggyengébb részénél, természetesen azonnal figyelmeztetést kellett adnia, ha porfelhőt látott felemelkedni, amelyet közeledő haderő keltett. A trombita harsogó hangjára a bölcs ember komolyan vette a figyelmeztetést, és vagy elmenekült a városból, vagy felkészült a közeledő ellenség fogadására.

05.20 Hű és okos sáfár

Dátum: 
2019.05.20

Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? (Lk 12,42)

05.19 Életünk célja

Dátum: 
2019.05.19

Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? (1Kor 4,7)

Mi végre vagyunk a világon? Ez a kérdés előbb-utóbb minden gondolkozó emberben felmerül. A Biblia válasza erre ez: hogy Isten jó sáfárai legyünk.

03.12. Öv és páncél

Dátum: 
2019.03.12

...felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját... (Ef 6,14)

Mi az Isten fegyverzete? Az Efézus 6,14-17 felsorolja, ismerjük meg és öltsük magunkra ezeket sorba!

Ezek a „fegyverek" az ige kardját kivéve mind védekezőeszközök. Jézus tanítványa nem támad, de megvédi magát és másokat.

06.08 Először tanították; végül elszegényítették

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 11,21-12,21

JÓÁS KEZDETBEN jó király volt, 11,21-12,3. Ez alatt az időszak alatt megismerte Jójáda istenfélő befolyását, aki akkor főpap volt, 2. v. Jójáda megadta Istennek a szentélyben, ami jár és szájában is az igazság törvénye volt, Mal 2,6-7. De azok az előnyök, amelyeket elért az Ő istenfélő tanítása által, csak Jójada életében tartottak. Amikor Jóás támasza eltávozott, nyilvánvalóvá vált, hogy inkább a támasztól függött, mint az Úrtól.

07.16 Hűség

„Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül." Zsoltár 12,2

Az emberek egymás iránti hűségét a kihalás veszélye fenyegeti. S ha már Dávid is erről panaszkodott a maga idejében, föl kell tennünk a kérdést: vajon mit szólna a mai helyzethez?

06.15 Hűség mindenben

„Mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a Te hűséged!" Jeremiás Siralmai 3,22-23

Isten hű és igaz. Nem hazudik és nem csal meg senkit. Nem vonja vissza szavát. Abszolút megbízható és bizalomra méltó. Egyetlen ígérete sem marad beteljesületlen!

03.08 Hűség

„A Szellem gyümölcse pedig: ...hűség..." Galata 5,22

Itt arról van szó, milyen gondosan ápoljuk az Úrral és egymással való kapcsolatainkat. Valaki úgy határozta meg, hogy „önmagunkhoz, lényünkhöz, minden adott ígéretünkhöz, minden ránk bízott feladatunkhoz hűségesnek lenni".

Ha az „embere a szavának" kifejezést használjuk, akkor ezen azt értjük, hogy az illetőnél nincs szükség írásos szerződésre. Ha megígért valamit, ráhagyatkozhatunk, hogy valóban meg is teszi!

Tartalom átvétel