Skip to main content

meggyőződés

02.22 A szellemi állhatatosság iskolája

"Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten" (Zsolt 46,11).

11.14 Lélektől vezettetve

Dátum: 
2019.11.14

Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész! (2Kir 2,9)

Elizeus elkezdi szolgálatát, és Isten edzi a hitét. Eddig ő csak Illés szolgája volt. A nagy próféta végezte Istentől kapott feladatát. Most azonban neki közvetlenül Istennel van már kapcsolata, tőle kapja az utasítást, tőle kell várnia az erőt és bölcsességet is. Lesz-e hozzá hite?

11.09 Szükséges ismeret

Dátum: 
2019.11.9

"Akkor megtudják, hogy én, az ÚR, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izráel háza, az én népem - így szól az én Uram, az Úr" (Ez 34,30).

06.21 Jójada

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 23,1-24,16

Micsoda sírfelirata van ennek a férfiúnak a Szentírásban! Noha főpap volt, királyi temetőbe temették Jeruzsálemben, és sírfelirata ez volt: "Kedves dolgot cselekedett Izráelben mind Istennel, mind az ő házával", 2Krón 24,16.

06.18 Elizeus háromnál többet várt

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 13,10-19

Ezek Elizeus utolsó pillanatai. Nyitott ablak előtt játszódtak le, 17. v. A nyitott ablak azt sugallja, hogy a lélek Istentől vár valamit, Dán 6., míg a csukott ajtó, 2,4 arra utal, hogy a lélek Istennel visszavonultságban van. Elizeus kezének a királyéra való ráhelyezése erő átadására enged következtetni, 16. v. Meg kell jegyezni, hogy az erőt az előtt adja át, mielőtt a feladatot megparancsolja, 17. v. Így az Úr Jézus is ad, mielőtt parancsol, és felhatalmaz, amikor elküld; vö. Jn 20,21-22; Csel 1,8. Miközben engedelmeskedünk parancsainak, ismerjük fel és leszünk tudatában erejének; vö.

06.03 Biztos léptekkel

Dátum: 
2019.06.3

„Az Úr, az én Uram ad nekem erõt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem" (Hab 3,19).

04.15. Látott és hitt

Dátum: 
2019.04.15

Akkor bement a másik tanítvány is (Jézus sírjába)..., és látott, és hitt. (Jn 20,8)

04.14 Gedeon: a győzelemhez vezető út

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 6,11-32

MIDIÁN AZ AZ ELLENSÉG, amely a haszonleső szellemet képviseli, ami olyan gyakran kifosztja és megbénítja Isten népét. Midián Ábrahám leszármazottja volt, 1Móz 25,2, így rokona Izráelnek, de a bibliai színtéren úgy jelennek meg, mint „kereskedők", 1Móz 37,28. Figyeld meg a Péld 11,24 elvét; vö. Bír 6,1-6. Most azonban volt egy fiatal férfi Izráelben, aki

A mennyországba utazó kislány

A vonat éppen befutott a pályaudvarra. A peronon egy kislány várt az "útipoggyászával", egy szatyorral, amelybe a tervezett utazásra egy kis ennivalót csomagolt be. A kicsi felszállt, és talált egy ülőhelyet egy még nem egészen teli fülkében. Kutatva nézett körül, és megnézte az utasokat, akik azonban mind idegenek voltak. Fáradt volt a hosszú várakozástól, és úticsomagját fejpárnának használta, hogy kissé kipihenje magát. Amikor jött a kalauz, nagy bizalommal megkérdezte tőle, hogy szabad-e itt aludni. Ő barátságosan igennel felelt, de utána látni akarta a jegyet. A kislány így felelt:

180 fokos fordulat

Video: 
Video

- Ha megtehetné, lelőné Hitlert?
- Azonnal lelőném, és széttépném.
- Menjünk vissza gondolatban még 30 évet, Adolf Hitler anyukája terhes, méhében ott van Adolf, magánál pedig egy nagy teljesítményű puska. Egy lövése van. Megölné az anyát, hogy megölje őt?
- Mindenképpen. Megölném őt, a fiát és minden rokonát...

Másik videó a szerzőtől: Evolúció kontra Isten

Magyar felirat választható hozzá.

Tartalom átvétel