Skip to main content

menny

03.12 Az uralkodó hatalmának alávetve

„És neked adom a mennyek királyságának kulcsait" (Mt 16,19).

Mi tette Pétert alkalmassá, hogy Isten szószólója legyen, és megnyissa a hit ajtaját először a zsidók, majd a pogány népek előtt? Mielőtt Péter szólt, őt kellett valakinek megszólítania: mielőtt a mennyek királyságának kulcsát használhatta, meg kellett ismernie a mennyek királyságának vele szemben támasztott követelményeit.

09.11 Mennyből Való

Dátum: 
2019.09.11

1Korintus 15,47-50

06.14 Menny és Föld Ura

Dátum: 
2019.06.14

Máté 11,20-27

05.20 A Menny Istene

Dátum: 
2019.05.20

Jónás 1,1-17

01.18 A menny királysága

OLVASNIVALÓ: 
Máté 13,24-58

AZ OLVASNIVALÓ hat példázatot tartalmaz. Az első három példázatot, ahogyan a magvetőét is, szabadban mondta el Jézus egy sokaságnak (1-3. v.). Az utolsó három példázatot a házban mondta el, és a tanítványoknak szánta (36. v.). Az első három példázat azzal foglalkozott, milyen a menny királysága külsőképpen. Az utolsó három Isten gondolatait tárja fel a királyságról, és megmutatja, hogy neki van válasza minden gonoszságra és bűnre, amely a hamis vallásossággal van kapcsolatban, amelyet a három nyilvános példázat írt le.

01.09 Menny vagy föld

OLVASNIVALÓ: 
Máté 6,19-34

A FEJEZET előző szakasza azt kérdezi, hogy vajon vallásos tevékenységünkben Istennek vagy embereknek a tetszését keressük- e; a mennyét vagy a földét (1-18. v.). A menny és a föld közötti választás teszi ki a fejezet hátralévő részét is. Kincseket lehet gyűjteni mindegyik helyen (19-21. v.). A mennyben gyűjtött kincs jelenti a legjobb befektetést és kínálja a legnagyobb biztonságot.

Tékozló Fiúk (Eljön az a nap)

Video: 
Video

Artist: Pintér Béla
Title: Tékozló fiúk (Eljön az a nap)
Album: Eljön az a nap

Nézd, közeleg az éj,
S nem tudod hol talál.
A terveket már rég feladtad,
Mikkel kérkedőn, büszkén elindultál.

Nézd, hív a messzeség!
Célod régen nincsen már.
Emlékek élnek szívedben.
Látod magad előtt az atyai ház falát.

Az éj csendesen leszáll,
S te úgy kiáltanál.
Jól tudod, úgy sincs kinek.
Hisz régen elhagyott már minden jó barát.

Csak nézd, hív a messzeség!
Célod régen nincsen már.

27. Jézus mennybemenetele

Igehely (történet): ApCsel 1,4-12 Jézus mennybemenetele

Aranymondás/kulcsige: ApCsel 1,8 "erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig."
Óracél: Lássák meg, hogy Jézus beavatta terveibe a tanítványokat, és fontos dolgokat bízott rájuk (ránk)

Fő üzenet, központi igazság: Jézus gondoskodik az övéiről: megígéri a Szentlélek eljövetelét; A legjobbat adja követőinek

Üzenet/téma:

Miénk a menny

Video: 
Video

Gyermekek, gyermekek, hozzám jöjjetek! Jézus szól, Jézus hív, még ma jöjjetek!
Jézus hív, hát jöjjetek, adjátok át szívetek! Gyermekek, gyermekek, hozzám jöjjetek!

Refr:/:Mi együtt jövünk az Úr Jézushoz, Ő a szeretet,
a Biblia mondja Ő minket is szeret.
Kicsi szívünk néki énekel, hisz ismerjük nevét,

Tartalom átvétel