Skip to main content

Mária

Tudtad-e Mária?

Video: 
Video

Tudtad-e Mária (Mary Did You Know)

Tudtad-e ó, mondd Mária, hogy egy nap jár a vízen
Sejtetted-e mondd, hogy a kisfiad hoz üdvösséget nekem
Tudtad-e, kinek éltet adsz, majd éltet ad neked
S hogy Ő visel rád gondot, kit most féltve óv kezed

Tudtad-e ó mondd, ha szól fiad, lecsendesül a tenger
Sejtetted-e mondd, ha szól fiad, a bűnös üdvöt nyer
Tudtad-e, onnan érkezik, hol angyalkórus zeng
S amikor megpillantod arcát, szemed látja az Istent

Lát a vak, a néma szól és feltámad a holt
A béna jár, a süket hall ha Isten Szentje szól!

06.24 Mária fia

Dátum: 
2019.06.24

Márk 6,1-6

04.22 Jó Hírek Hírnöke

Dátum: 
2019.04.22

Ézsaiás 52,7-10; Máté 15,30

11.02 Mária Magdolna

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 8,1-3; Márk 15,40-41.46-47; János 20,1-2.11-18

Mária Magdolna teljes odaadást mutatott az Úr Jézus iránt. Szeretete a kegyelem mérhetetlen adósságának törlesztése volt. Az Úr hét démont űzött ki belőle, szabaddá téve zsarnokaitól, és megszentelve őt Önmaga számára. Mária ezt az odaszentelést azoknak az asszonyoknak egyikeként mutatta be, akik pénzügyileg támogatták az Urat szolgálatában.

10.23 Márta

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 10,38-42; János 11,18-32; 12,1-3

Az első dolog, amit Mártáról olvasunk, hogy befogadta az Urat a házába. Készített számára ételt, ami bizony nagyon dicséretre méltó, de Mária magára hagyta Őt és leült Jézus lábainál.

- Márta háborgása nővére miatt.

A dolgozó Márta úgy érezte, hogy az imádó Mária elhanyagolja. Panaszkodott, és úgy gondolta, hogy sem Mária, sem az Úr nem törődik vele valójában.

10.22 Betániai Mária (2)

OLVASNIVALÓ: 
János 12,1-8

Az Úr tudta, hogy a zsidó vezetők "azon tanakodtak, hogy Őt megöljék", Jn 11,53, ezért "nem járt többé nyilvánosan a zsidók között". Hat nappal húsvét előtt eljött Betániába. Vendégül látták, és Lázár, akit feltámasztott a halálból, a főhelyen ült "vele együtt az asztalnál", 2. v., miközben jellegzetes módon Márta szolgált fel, és Mária ismét az Ő lábainál ült.

10.21 Betániai Mária (1)

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 10,8-42; János 11,18-32

A betániai otthon olyan hely volt, amely nagyon kedvessé vált az Úr számára; olyan hely, ahova Ő ellátogatott azokon az estéken, amelyek keresztre menetelét megelőzték. Az "övéinek" a vendéglátása drága volt számára; "Szerette pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt", Jn 11,5.

09.08 Mária - a hallgatás ékesszólása

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 2,19.33-34; Máté 2,11; János 19,25; Cselekedetek 1,14

Öt olyan alkalom van, ahol Mária jelen van és szembetűnő, de nem halljuk, mert ezekben a feljegyzésekben nem beszél. Ez a hallgatni arany ékesszólása. Mária tudja, mikor kell beszélni, mikor kell énekelni, és mikor kell csendben maradni.

09.07 Magnificat

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,46-56

Mária és a dicsőítő ének (Magnificat)

Mária éneke úgy vált általánosan ismertté, mint a "Magnificat", mert az ének az Úr magasztalásával kezdődik. Nagyon sokat lehet tanulni Mária jelleméről, amint énekét hallgatjuk. Itt látni fogjuk alázatos gondolatait önmagáról és magasztos gondolatokat Istenről. Ez itt az Úr megismerése, megismerése szentségének, hatalmának, irgalmának és kegyelmének. Énekel Mária szeretetről és örömről, Jahve hűségéről és iránta való irgalmasságáról.

09.06 Názáreti Mária, a szűz édesanya

OLVASNIVALÓ: 
Máté 1,16.18-25; Lukács 1,26-38

Legalább hat olyan nő van Újszövetségünkben, aki a "Mária" nevet viseli. Nevüknek jelentése egyikükre sem igaz, mert a név azt jelenti, hogy „keserű", és ezeknek a nőknek mindegyikével egy bizonyos édesség jár együtt. Ezek közül elsőként Máriát, Jézus anyját kell említeni. Érdekes, háromfajta megközelítési módja van ennek az istenileg kedvelt názáreti lánynak a történetéhez. Szavai, éneke és hallgatása mind feltárja majd jellemének szépségét. A feljegyzésekben Mária csak ötször szólal meg. Kétszer szól Gábrielhez, kétszer magához Jézushoz, és egyszer a szolgákhoz a kánai menyegzőn.

09.05 József: Mária férje

OLVASNIVALÓ: 
Máté 1,16-25; 2,19-23

A négy evangélium kedves története egy-egy József szolgálatával kezdődik és fejeződik be. Az elején a názáreti József galileai, szegény ember és ács. A végén arimátiai József júdeai, gazdag ember és tanácsadó. Mindegyik jó helyen volt jó időben, jó állapotban, hogy Isten felhasználhassa.

09.01 Erzsébet, a Messiás előfutárának édesanyja

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,5-7.13.39-45.57-60

Erzsébetnek bizonyos mértékig egyedülálló szerepe van. Bibliánkban ő az egyetlen nő, aki ezt a nevet viseli. Ő az egyetlen nő, akiről azt mondja az Ige, hogy betöltötte a Szent Szellem. Meglepő hasonlóságot mutat Sárával, Izsák édesanyjával, valamint Annával, Sámuel édesanyjával. Erzsébet Áronnak igaz leánya volt, és Zakariással, papi férjével minden bizonnyal szent és boldog házasságban élt.

Tartalom átvétel