Skip to main content

Nikodémus

09.23 Nikodémus, az Úr embere

OLVASNIVALÓ: 
János 7,50-52; 19,39-42

Nikodémus már bízott az Úrban, mégis csak titkos tanítvány volt. A sátoros ünnepet megelőző napok alatt az Úr Jeruzsálem városában tartózkodott. Az egyszerű emberek zavarban voltak, hogy vajon Ő-e "a próféta", vagy talán "a Krisztus". A Szanhedrin, figyelembe véve a növekvő érdeklődést, elküldte a templomőrséget, hogy tartóztassák le. Azok üres kézzel tértek vissza, és bizonyságot tettek, hogy "soha ember úgy nem beszélt, mint ez az ember", ami feletteseiket ingerültté tette. Úgy látszik, a katonákat lenyűgözte az Ő tanításának ellenállhatatlan természete.

09.22 Nikodémus, a zsidók egyik vezetője

OLVASNIVALÓ: 
János 3,1-16

Egy időben sohasem élt több mint hatezer farizeus Jeruzsálemben és környékén, és Nikodémus egy volt közülük. Ők tanúk előtt ünnepélyesen vállalták, hogy egész életüket a mózesi törvény legszigorúbb követelményeinek nyilvános betartására szánják, ahogyan azt az írástudók értelmezték. Úgy váltak ismeretessé, mint "az elkülönültek". Nikodémus is törvénytanító volt, valamint tagja a Szanhedrinnek - a zsidó nemzet legfelső bíróságának. Gazdag volt, és feltehetőleg egy befolyásos galileai családból származott.

Tartalom átvétel