Skip to main content

önfejűség

01.13 Voltál-e valaha egyedül Istennel? (2)

"Mikor pedig egyedül volt, megkérdezték Őt a példázat felől azok, akik a tizenkettővel együtt körülötte voltak" (Mk 4,10).

02.26 A kivonulás fáraója

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 5,1-2; 8,25-28; 10,8-11.24; Róma 9,17-24

A kivonulás fáraója úgy áll a Szentírás lapjain, mint a gőgösség és az önfejűség példája. Arcátlan gőgje megnyilvánult elsőként és utolsóként feljegyzett szavaiban; "Kicsoda az Úr, hogy engedjek szavának", és "Űzöm, utolérem őket... Kardomat kirántom, s kiirtja őket karom", 2Móz 15,9. Önfejűsége kifejezésre jutott abban, hogy állandóan megtagadta, hogy megalázkodjon Isten szava vagy hatalma előtt, és ismételten megkeményítette szívét.

05.23 Salamon tehát felépítette a házat és befejezte azt

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 6,1-14

SALAMON ÉPÍTŐ MUNKÁJÁNAK a parancsa az Egyiptomból való kivonulástól van dátumozva, 6,1. Csak a megváltottak építhetnek az Úrnak. A feljegyzés bemutatja először az alap szerkezetét, 2-14. v., mint „befejezettet", 9.14. v. Másodszor a belső részt szépítették, és a belső udvar volt „befejezve", 22.38. v. Aztán a királyi palota-együttest is „befejezték", 7,1, amelynek részleteit a 7,12-ig írja le. Végül az udvar felszerelésével (Hírám munkája) 22.40 és a saját házával (Salamon munkája) minden be lett fejezve, 51. v.

04.28 Lássátok meg, milyen nagy dolgokat cselekedett

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 12,1-25

OLVASMÁNYUNK BEFEJEZI a drámát, amely a 9. fejezetben kezdődött, lásd különösen: 10,1.24; 11,15. Az önfejűség ragaszkodott ahhoz, hogy legyen királyuk, 8,19-től; most ez már gonoszságnak tulajdoníttatik, 12,19-től; vö. Hós 13,9-11.

12.27 Akaratod tedd le

„Ez az én testem, amely tiértetek megtöretik." 1Korintus 11,24

Amy Carmichael négy dolgot sorol fel, amely a Bibliában megtöretik, és aminek egészen konkrét eredménye van:

Összetört korsók (lásd Bír 7,19-20) - amelyekből a világosság felragyogott.

Az összetört alabástrom edény (Mk 14,3)- amelyből kiömlött a drága kenet.

Öt megtört kenyér (Mt 14,19) - amellyel éhezők jóllaktak.

Az Úr megtört teste (1Kor 11,24) - amely által a világ megváltatott.

Tartalom átvétel