Skip to main content

önigazság

07.21 Isten királyságának kapuja

"Boldogok a szellemi szegények" (szellemben koldusok) (Mt 5,3).

06.20 Eljutottál-e már a "miután"-hoz?

"Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért" (Jób 42,10).

10.14 Igazam lenne, ha...

Dátum: 
2019.10.14

Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. (Filém 21)

Filemonnak sem volt ez könnyű lecke. Meglopta és otthagyta a rabszolgája, s most beállít Pál apostol levelével. Teljesen igaza lenne, ha példásan megbüntetné.

06.10 "Mit csinálsz itt, Illés"

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,9-18

Illés Jezábel fenyegetése elől menekült. Elérkezett a Hórebre, és elrejtőzött egy barlangban. Hány keresztyén tanulhatott már valamit Isten kérdéséből? Illés elhagyta szolgálatának útját, ellenszegülve annak. Lelke mélyen megterhelődött, és ezért cselekedett így. Volt még munka, amit el kellett végezni Izráelben, ő pedig elmenekült. Sohase induljunk el Isten vezetése nélkül. Ha oda megyünk, ahova nem kellene, hallani fogjuk a felelősségre vonást: "Mit csinálsz itt?" Illés ahelyett, hogy Isten ügyét védené, ahogyan a Karmelen tette, most önmagát igazolja. Mennyire el volt keseredve!

05.17 Kihez hasonlítok?

Dátum: 
2019.05.17

...neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. (Lk 7,47)

Egy Simon nevű farizeus meghívta Jézust magához. Étkezés közben egy bűnös asszony jött be, leborult Jézus lábához, és drága olajjal kente meg azt, miközben sírt. Simon nagyon felháborodott.

11.12 Őszinteség

"Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja." Példabeszédek 18,17

Tartalom átvétel