Skip to main content

önsajnálat

08.20 Teljesség

"...és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28).

08.10 Az önsajnálkozás az ördögtől van

"Azért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén" (1Pt 4,19).

05.16 A gazdagság szokása

"Isteni természet részeseivé legyetek" (2Pt 1,4).

Részeseivé lettünk az isteni természetnek az ígéretek által; de az isteni természetet szokások kialakításával kell "használnunk".

07.29 Jób (5)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 38,1-41

Végül is Jób magatartása szörnyű megpróbáltatásai miatt egyfajta önsajnálat volt. Először figyelemreméltó bátorsággal és béketűréssel nézett szembe balszerencséjével. Még akkor sem vétkezett, amikor felesége sürgette, hogy átkozza meg Istent és haljon meg. Azonban, ahogy teltek a napok, még Istennek ez a nagy embere is elveszítette önuralmát. Barátai előtt, akik csendben voltak körülötte, hite megtántorodott és összeomlott. Megátkozza születése napját, 3,3, és ez a siránkozó és önsajnálkozó beszéd folytatódik szinte minden válaszában, amelyet úgynevezett vigasztalóinak ad.

06.10 "Mit csinálsz itt, Illés"

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,9-18

Illés Jezábel fenyegetése elől menekült. Elérkezett a Hórebre, és elrejtőzött egy barlangban. Hány keresztyén tanulhatott már valamit Isten kérdéséből? Illés elhagyta szolgálatának útját, ellenszegülve annak. Lelke mélyen megterhelődött, és ezért cselekedett így. Volt még munka, amit el kellett végezni Izráelben, ő pedig elmenekült. Sohase induljunk el Isten vezetése nélkül. Ha oda megyünk, ahova nem kellene, hallani fogjuk a felelősségre vonást: "Mit csinálsz itt?" Illés ahelyett, hogy Isten ügyét védené, ahogyan a Karmelen tette, most önmagát igazolja. Mennyire el volt keseredve!

03.18 A legjobb gyógymód

„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." Filippi 2,4

AFilippi 2 kulcsszava: „a mások". Az Úr Jézus másokért élt. Pál másokért élt. Timóteus másokért élt. Epafroditus másokért élt. Mi is éljünk másokért.

Nemcsak azért, mert ez a helyes, hanem azért, mert ez nekünk is jó! Sokszor nagy árat kell fizetnünk azért, hogy másokért éljünk, de még nagyobbat azért, ha nem másokért élünk!

Tartalom átvétel