Skip to main content

összhang

05.21 A hit isteni következtetései

"Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

04.22 Elmúló fény

"Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét" (2Kor 3,18).

08.21 A tökéletes minta

OLVASNIVALÓ: 
Filippi 2,1-11

AZ ÖRÖM, amelyre az apostol vágyik (2. v.), az, hogy lássa az összhangot a filippi gyülekezetben, amelyet csak az 1. versben közölt négy megállapítás megvalósulása eredményezhet. Ha gondunk van arra, hogy vigasztalást vagy vonzást jelentsen az, hogy a Krisztusban vagyunk, akkor hasonlóan fogunk gondolkodni; a szeretet vigasztalásához ugyanazt a szeretetet kell mutatnunk; a Szellem közösségéhez egyetértésben kell élnünk; és az érzelmekhez és a könyörületességhez egyetértésben kell lennünk.

06.26 A megváltottak gazdagsága és felelőssége

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 1,1-31

PÁL HELYREIGAZÍTÓ levelét bátorító szavakkal kezdi. Mennyire hasonlít Urához, dicséretet mondva a helytelenítés előtt; vö.: Jel 2-3. Négy dologról ír.

A hívők helyzete, 4-9. v. Itt is a hálaadás bőségét látjuk. Figyeljük meg a jó dolgok csoportját: „mindenben meggazdagodtatok"; „ajándék nélkül nem szűkölködtök"; „meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben"; „elhívott titeket az ő Fiával... való közösségre". Megfigyelhetjük, hogy ezeket az áldásokat Isten kegyelme juttatta (4. v.) és hűsége biztosította (9. v.) nekik.

07.10 Te vagy az üzenet!

„Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek." János 13,17

Aki a keresztyén hitet hirdeti és tanítja, annak cselekedetekre is kell váltania azt, amit tanít. Az igazság élő példaképének kell lennie a világ előtt. Isten akarata, hogy az Ige láthatóvá váljon az övéi életében.

Tartalom átvétel