Skip to main content

paráználkodás

06.06 Jezábel

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,1-3; 21,5-14.23; 2Kir 9,30-37

Akhábnak Jezábellel, a szidóni király lányával való házassága előnyös szövetségnek tűnhetett politikai és anyagi szempontból, de szellemileg katasztrofális eredményei voltak az Izráelben bevezetett Baál-imádat következtében; vö. 1Kir 16,31-32.

12.26 Repülő tekercs és asszony a mérőedényben

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 5,1-11

A HATODIK LÁTOMÁSBAN a repülő könyv, 1-4. v., a törvényt jelenti, valamint annak átkát, ha megszegik. A Sinai-hegyen adott két kőtábla parancsolatokat tartalmazott mind Istennel, mind emberrel kapcsolatosan. Itt a könyvtekercs két oldala azonos felosztású parancsolatot tartalmaz mindegyik kőtábláról, 3. v. Urunk beszélt a parancsról, hogy szeressük Istent, valamint az ember szeretésének parancsáról, mint olyanokról, amelyektől az egész törvény függ, Mt 22,37-40. A könyvtekercs méretei azonosak a szent sátorban lévő szentélyével, valamint a templom előcsarnokáéval.

10.25 Hirdetmény az Úr házából

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 7,1-8,3

JEREMIÁS TÁMADÁSBA lendült. Az Úr Igéje jött hozzá, és megmondta neki nemcsak azt, hogy mit mondjon, hanem azt is, hogy hol. Álljon az Úr házának ajtajába, 7,2. Támadta a nép templomba vetett bizakodását, mintha az szellemi biztonságot jelentene. Vö. Izráel korábbi bizakodásával a szövetségládával kapcsolatosan, 1Sám 4,3. Ez a zavaró mozzanat nagyon súlyos megvilágításba helyezi Júda bűnét. Úgy van leírva, mint szellemi „paráználkodás", Jer 3,8; 5,7. Az, hogy Júda pogány isteneket imádott, és kánaánita pogány szertartásokat űzött, Isten szemében paráznaságnak és hűtlenségnek számított.

Tartalom átvétel