Skip to main content

pünkösd

09.19 Péter: pünkösdkor és utána

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 2,14-40

Tíz nappal az Úr mennybemenetele után eljött a pünkösd napja, és leszállt a Szent Szellem. Péter ekkor kiállt a tizeneggyel együtt és hatalmas erejű üzenetet mondott el, amely tele volt szentírási idézetekkel, tele volt a feltámadott Krisztussal - és az Ő dicsőségével. Minden nemzetből ezrek hallgatták az üzenetet, és közülük háromezer ember összetört és megtért.

28. Péter pünkösdi prédikációja

Igehely (történet): Péter pünkösdi prédikációja ApCsel 2.14-41

Aranymondás/kulcsige: Ézs.53. 5a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

Óracél: Lássák meg, hogy Péter, miután betöltekezett Szentlélekkel, bátran hirdette az Isten igéjét! Értsék meg, hogy Jézus halálának célja, hogy minden ember megtérjen!

Fő üzenet, központi igazság: Add át az életed Jézusnak!

Üzenet/téma:

29. Az első gyülekezet

Igehely (történet): Az első gyülekezet (ApCsel 2,41-47)

Aranymondás/kulcsige: Ef 5,1-2 "Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket"

Óracél: Lássák meg, hogy a Szentlélek munkálkodik az egyházban

Fő üzenet, központi igazság: a Szentlélek munkálkodik

Üzenet/téma: Szeresd a társaidat!

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

28. A SzentSzellem kitöltetése pünkösdkor

Igehely (történet): ApCsel 2,1-11;37-41: A SzentSzellem kitöltetése pünkösdkor

Aranymondás/kulcsige: Ján 16,13-14: amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. "

Óracél: Ismerjék meg a pünkösdi ünnep valódi tartalmát! (Egyház születése, SzentSzellem kitöltetése)

Tartalom átvétel