Skip to main content

SzentSzellem

06.30 Amiket akartok

„Mert a test a Szellem ellen törekszik, a Szellem pedig a test ellen; mert ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok" (Gal 5,17).

06.26 Mindig a Főtől fogadd el az irányítást !

„Szólt pedig a Szellem Fülöpnek: Menj oda és csatlakozzál ehhez a kocsihoz!" (Csel 8,29).

06.25 Ébredj rá - benned lakozik!

„Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?" (1Kor 3,16).

05.06 Megkaptad a Szent Szellemet?!

„Akiben nincs Krisztus Szelleme, az nem az övé" (Róm 8,9).

04.17 Teljesedj be!

„Teljesedjetek meg Szellemmel... énekeljetek és dicséretet mondjatok az Úrnak szívetekben" (Ef 5,18-19).

04.11 A nincstelenség sérültjei

"Nem szükséges elmenniük; adjatok nekik ti enni" (Mt 14,16).

03.20 Szellem szerint járni

„Isten elküldte az Ő Fiát...kárhoztatta a bűnt a testben: hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint" (Róm 8,3).

02.29 Telve örömmel

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!" (Fil 4,4).

01.24 Bátran meríts Belőle

Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel" (Ézs 50,4).

11.25 Kenet a Szenttől

Dátum: 
2019.11.25

1János 2,18-29

11.08 Az imádság páratlan hatalma

"Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell, de maga a Szent Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal..." (Róm 8,26).

09.13 Az Élő Isten Szelleme

Dátum: 
2019.09.13

2Korintus 3,1-16

09.09 Utolsó Ádám

Dátum: 
2019.09.9

1Korintus 15,35-45

08.14 Fenyítés - helyreigazítás

"Ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha Ő dorgál téged" (Zsid 12,5).

08.13 A Szellemet meg ne oltsátok

"A Szent Szellemet meg ne oltsátok..." (1Tesz 5,19).

Tartalom átvétel