Skip to main content

SzentSzellem

08.18 Valóság, ahol a Szellem uralkodik

„Elment onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába... és mintegy négyszázan voltak ővele" (1Sám 22,1-2).

08.14 Ha Isten közbelép

„Mikor még Péter ezt a beszédet mondta, leszállt a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták az Igét" (Csel 10,44).

08.12 Isten szeretete kiáradt

„Az Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Szellem által, Aki adatott nékünk" (Róm 5,5).

07.29 Szívedre helyezve

„Az Úrnak keze erős volt rajtam" (Ez 3,14).

06.30 Amiket akartok

„Mert a test a Szellem ellen törekszik, a Szellem pedig a test ellen; mert ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok" (Gal 5,17).

06.26 Mindig a Főtől fogadd el az irányítást !

„Szólt pedig a Szellem Fülöpnek: Menj oda és csatlakozzál ehhez a kocsihoz!" (Csel 8,29).

06.25 Ébredj rá - benned lakozik!

„Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?" (1Kor 3,16).

05.06 Megkaptad a Szent Szellemet?!

„Akiben nincs Krisztus Szelleme, az nem az övé" (Róm 8,9).

04.17 Teljesedj be!

„Teljesedjetek meg Szellemmel... énekeljetek és dicséretet mondjatok az Úrnak szívetekben" (Ef 5,18-19).

04.11 A nincstelenség sérültjei

"Nem szükséges elmenniük; adjatok nekik ti enni" (Mt 14,16).

03.20 Szellem szerint járni

„Isten elküldte az Ő Fiát...kárhoztatta a bűnt a testben: hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint" (Róm 8,3).

02.29 Telve örömmel

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!" (Fil 4,4).

01.24 Bátran meríts Belőle

Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel" (Ézs 50,4).

11.25 Kenet a Szenttől

Dátum: 
2019.11.25

1János 2,18-29

11.08 Az imádság páratlan hatalma

"Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell, de maga a Szent Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal..." (Róm 8,26).

09.13 Az Élő Isten Szelleme

Dátum: 
2019.09.13

2Korintus 3,1-16

09.09 Utolsó Ádám

Dátum: 
2019.09.9

1Korintus 15,35-45

Tartalom átvétel