Skip to main content

SzentSzellem

01.09 Imádkozva vizsgáld magad

 "A ti egész valótok, mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg..." (1Tesz 5,23).

01.05 Az Ő erejében való élet következményei

 "Ahova én megyek, most oda nem jöhetsz, később azonban utánam jössz" (Jn 13,36).

01.03 Felhő és homályosság

 "Felhő és homályosság van körülötte" (Zsolt 97,2).

01.01 Isten szelleme

Dátum: 
2018.01.1

1Mózes 1,1-31

09.27 Isten fénye a sötétségben

Dátum: 
2018.09.27

„Mert Te gyújtasz nekem mécsest Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben" (Zsolt 18,29).

09.19 Péter: pünkösdkor és utána

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 2,14-40

Tíz nappal az Úr mennybemenetele után eljött a pünkösd napja, és leszállt a Szent Szellem. Péter ekkor kiállt a tizeneggyel együtt és hatalmas erejű üzenetet mondott el, amely tele volt szentírási idézetekkel, tele volt a feltámadott Krisztussal - és az Ő dicsőségével. Minden nemzetből ezrek hallgatták az üzenetet, és közülük háromezer ember összetört és megtért.

09.13 Mennyei harmat

Dátum: 
2018.09.13

„...ahol az ég harmatot hint" (5Móz 33,28).

06.05 Ki érti Isten szavát?

Dátum: 
2018.06.5

Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. (1Kor 2,12)

28. A Szentszellem vezetése

Igehely (történet): A Szentszellem vezetése ApCsel 13,1-3; ApCsel 16,6-10 

Aranymondás:                Róm 8,14  Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.

Óracél:                           Bátorodjanak fel arra, hogy meghallják a Szentszellem hozzájuk szóló hangját.

04.22 Akiket a Lélek vezet

Dátum: 
2018.04.22

Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. (Lk 24,31)

27. Jézus búcsúbeszéde, a Szentszellem ígérete

Igehely (történet): Jézus búcsúbeszéde, a Szentlélek ígérete Jn 14-16; ApCsel 1,4-8 

Aranymondás:                ApCsel 1,5 Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.

11.24 A Szellem megelevenít

„...hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem a Szellemé, mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít" (2Kor 3,6).

11.02 Kegyelem és az eszköz

„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal!" (2Kor 13,13).

10.09 Az úrra várva

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 40,12-31

A SZOLGA-PÁSZTOR SZOLGÁLATÁVAL kapcsolatos elmélkedésről, 11. v., a próféta továbbmegy, hogy a teremtés Istenét vegye szemügyre. Itt a Szentháromság Istenről van egy nagyszerű kijelentés, amelyet a mai napig is semmibe vettek, vagy tagadnak sokan. A Szentírás azt tanítja, hogy az Egy Isten három egyenértékű Személy - Atya, Fiú és Szent Szellem. A 10. versben figyelmezteti az embereket, hogy „Ímé, az Úr Isten", a Pásztor a maga négyszeres szolgálatában, 11. v., a Szellem a maga mindentudásával és mindenhatóságában, 13.

09.29 Nagyobb lehetsz Keresztelő Jánosnál

„Aki utánam jön, erősebb nálam...Ő Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket" (Mt 3,11).

09.27 Ki az Úr a szívedben?

„Az Úr Krisztust szenteljétek meg szívetekben!" (1Pt 3,15).

08.18 Valóság, ahol a Szellem uralkodik

„Elment onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába... és mintegy négyszázan voltak ővele" (1Sám 22,1-2).

08.12 Isten szeretete kiáradt

„Az Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Szellem által, Aki adatott nékünk" (Róm 5,5).

07.29 Szívedre helyezve

„Az Úrnak keze erős volt rajtam" (Ez 3,14).

07.09 Szellemi dolgok

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 12,1-11

PÁL EMLÉKEZTETNI akarja olvasóit korábbi napjaikra. Mint a nemzetek tagjai, különböztek Izraeltől, elsodródtak a saját vallásukban, hogy bálványokat imádjanak, amelyekről Pál azt írja, hogy némák. Azok képtelenek hallani vagy beszélni, ezért nem jelenthették ki magukat. Most azonban megtértetek, „hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok" (1Tesz 1,9). Ez az Isten hall és beszél, ismertté teszi magát az emberek számára, és elküldte Szellemét a szívünkbe. Az Ő befolyása alatt senki soha nem átkozza Jézust, hanem dicsőíti.

Tartalom átvétel