Skip to main content

SzentSzellem

01.24 Bátran meríts Belőle

Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel" (Ézs 50,4).

11.25 Kenet a Szenttől

Dátum: 
2019.11.25

1János 2,18-29

11.08 Az imádság páratlan hatalma

"Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell, de maga a Szent Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal..." (Róm 8,26).

09.13 Az Élő Isten Szelleme

Dátum: 
2019.09.13

2Korintus 3,1-16

09.09 Utolsó Ádám

Dátum: 
2019.09.9

1Korintus 15,35-45

08.14 Fenyítés - helyreigazítás

"Ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha Ő dorgál téged" (Zsid 12,5).

08.13 A Szellemet meg ne oltsátok

"A Szent Szellemet meg ne oltsátok..." (1Tesz 5,19).

08.01 Pártfogó

Dátum: 
2019.08.1

János 14,15-27; 16,5-11

05.27 Megelevenítő élet

"Ti pedig maradjatok Jeruzsálemben, mígnem felruháztattok mennyei erővel" (Lk 24,49).

05.23 Gondoskodó hitetlenség

"Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek" (Mt 6,25).

05.02 Az ÚRnak Szelleme

Dátum: 
2019.05.2

Ézsaiás 61,1-3

04.20 A szent is gyalázhatja Istent?

"Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné" (2Kor 1,20).

04.08 Az Ő feltámadásának rendeltetése

"Avagy nem ezeket kellett-e szenvednie a Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?" (Lk 24,26)

Tartalom átvétel