Skip to main content

SzentSzellem

05.27 Megelevenítő élet

"Ti pedig maradjatok Jeruzsálemben, mígnem felruháztattok mennyei erővel" (Lk 24,49).

05.23 Gondoskodó hitetlenség

"Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek" (Mt 6,25).

05.02 Az ÚRnak Szelleme

Dátum: 
2018.05.2

Ézsaiás 61,1-3

04.20 A szent is gyalázhatja Istent?

"Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné" (2Kor 1,20).

04.08 Az Ő feltámadásának rendeltetése

"Avagy nem ezeket kellett-e szenvednie a Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?" (Lk 24,26)

02.26 Erős Szellem

Dátum: 
2018.02.26

Zsoltárok 51,12-13

02.25 Szent Szellem

Dátum: 
2018.02.25

Zsoltárok 51,1-13

01.22 Az Úr Szelleme

Dátum: 
2018.01.22

Bírák 3,1-11

01.09 Imádkozva vizsgáld magad

 "A ti egész valótok, mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg..." (1Tesz 5,23).

01.05 Az Ő erejében való élet következményei

 "Ahova én megyek, most oda nem jöhetsz, később azonban utánam jössz" (Jn 13,36).

01.03 Felhő és homályosság

 "Felhő és homályosság van körülötte" (Zsolt 97,2).

01.01 Isten szelleme

Dátum: 
2018.01.1

1Mózes 1,1-31

09.27 Isten fénye a sötétségben

Dátum: 
2018.09.27

„Mert Te gyújtasz nekem mécsest Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben" (Zsolt 18,29).

09.19 Péter: pünkösdkor és utána

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 2,14-40

Tíz nappal az Úr mennybemenetele után eljött a pünkösd napja, és leszállt a Szent Szellem. Péter ekkor kiállt a tizeneggyel együtt és hatalmas erejű üzenetet mondott el, amely tele volt szentírási idézetekkel, tele volt a feltámadott Krisztussal - és az Ő dicsőségével. Minden nemzetből ezrek hallgatták az üzenetet, és közülük háromezer ember összetört és megtért.

09.13 Mennyei harmat

Dátum: 
2018.09.13

„...ahol az ég harmatot hint" (5Móz 33,28).

06.05 Ki érti Isten szavát?

Dátum: 
2018.06.5

Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. (1Kor 2,12)

28. A Szentszellem vezetése

Igehely (történet): A Szentszellem vezetése ApCsel 13,1-3; ApCsel 16,6-10 

Aranymondás:                Róm 8,14  Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.

Óracél:                           Bátorodjanak fel arra, hogy meghallják a Szentszellem hozzájuk szóló hangját.

04.22 Akiket a Lélek vezet

Dátum: 
2018.04.22

Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. (Lk 24,31)

27. Jézus búcsúbeszéde, a Szentszellem ígérete

Igehely (történet): Jézus búcsúbeszéde, a Szentlélek ígérete Jn 14-16; ApCsel 1,4-8 

Aranymondás:                ApCsel 1,5 Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.

11.24 A Szellem megelevenít

„...hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem a Szellemé, mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít" (2Kor 3,6).

Tartalom átvétel