Skip to main content

szándék

07.30 Jób (6)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 42,1-17

Jób eljutott annak megértésére, hogy a szenvedéssel szembeni helyes magatartás nem a kétségbeesés, hanem az imádat és az akarat, önmagunk feladása. Megtanulta "az Úrtól való végét" (az Úr szándékát), amely teljesen új megvilágításba helyezte számára Isten fenségét, dicsőségét és irgalmát, Jak 5,11. Amikor az Úr kinyilatkoztatása lenyűgözte, így kiált: "Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál." 42,2. Kijelenti: "Tudom", 2. v.; "hallottam felőled, most pedig... látlak", 5. v.

11.01 Az új szövetség

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 31,1-40

JEREMIÁS JOBB DOLGOKRÓL mutat be egy képet a nagyon sötét háttérrel szemben ebben a „Vigasztalás könyvében", 30-33. fej. Sok bizonyítékot gyűjthetünk össze Isten végső szándékairól népének áldását illetően. Figyeljük meg, hányszor mondja az Úr, hogy „én fogom", és közülük legtöbb a végső jó szándékokhoz fűződik. Még hihetetlen szenvedések várnak a nemzetre, mielőtt ezek a jó dolgok megvalósulnak; „háborúság ideje az Jákobon; de megszabadul abból!", 30,7.

03.24 Jó emlékezet

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 8,1-20

MÓZES 5. KÖNYVÉNEK egyik kulcsszava, hogy emlékezzél. Ez az angol szövegben 14-szer fordul elő, és mai olvasmányunknak fő témája. Mózes ragaszkodik hozzá, hogy Isten Igéjének első helyen kell lennie választott népének életében. Amire szükségük volt, az az, hogy megtartsák a parancsolatokat életük és boldogulásuk érdekében, 1. v. A fejezet végén az ítélet oka félre nem érthető módon hangzik el: „mert nem hallgattatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára", 20. v.

03.22 Szándékainkat jutalmazza

„... Azt jól tetted, hogy szívedben elhatároztad". 1Királyok 8,18

Dávid szívének leghőbb vágya az volt, hogy az Úrnak Jeruzsálemben templomot építsen. Az Úr megüzente neki, hogy ő maga nem építhet templomot, mert hadakozó ember, de hozzátette ezeket a szavakat: „... Azt jól tetted, hogy szívedben elhatároztad". Ebből világosan kitűnik, hogy Isten a kívánságot egyenlőnek tartotta a cselekedettel, és így van ez velünk is, ha nem vagyunk abban a helyzetben, hogy végrehajtsuk Őérte való terveinket.

Öt Harang Fogadó

Volt egyszer egy fogadó, melyet "Ezüst Csillag" fogadónak hívtak. A tulajdonos minden tőle telhetőt elkövetett, hogy minél több vendéget becsábítván nyereségessé tegye vállalkozását. A szállás kényelmes volt, a kiszolgálás szívélyes, és az árak elfogadhatóak, de mindhiába, mert a várt nyereséget nem tudta elérni.

Kétségbeesésében elhatározta, hogy kikéri egy bölcs tanácsát.
Miután a bölcs végighallgatta bánatos történetét, azt javasolta, hogy változtassa meg a fogadó nevét.

images.jpg

01.08 Az Úr dolgában járva

"Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi…" Jeremiás 48,10

Kutatás, olvasás és engedelmesség

A 4Móz 15 (is) beszél az áldozati rendelkezésekről. Nem csak a szándékos bűnök elrendezéséről kapunk részletes útmutatást, de a tévedésből, vagy tudatlanságból elkövetett bűnök elrendezéséről is. Isten kegyelme gondoskodott az ilyen bűnök elrendezéséről is, de az Ő szentsége megköveteli az ilyen bűnök megítélését és megvallását.

Melyiket válasszam?

Egy asszony felkeresi a rendelőben a nőgyógyászt, és így szól:
- Doktor úr, óriási bajban vagyok. Rettentő nagy szükségem lenne az Ön segítségére. A gyermekem még nincs egy éves, s én ismét terhes vagyok. Nem akarok kis korkülönbséggel egymás után gyerekeket szülni.
- Értem, de mit kíván tőlem?
- Szeretném, ha megszakítaná a terhességemet. Nagyon számítok Önre.
Az orvos gondolkodóba esik, majd rövid idő múlva megszólal:
- Azt hiszem, van ennél egy jobb, az Ön számára is veszélytelenebb megoldás.

Tartalom átvétel