Skip to main content

szegénység

03.07 Bővölködő élet

Tudom a te nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy)" (Jel 2,9).

08.21 Észrevétlen szolgálat

"Boldogok a szellemi szegények..." (szellemben koldusok) (Mt 5,3).

10.25 Először Isten, azután minden más

Dátum: 
2019.10.25

"Keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

 A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: "Kezdetben... Isten." Legyen ez a te életed nyitánya is. Törekedjetek teljes szívetekből, minden más előtt arra, hogy Isten országának polgárai legyetek, és hogy az Ő igazsága jellemezze egész életeteket. Amire ezenfelül szükségetek van, azt megadja az Úr nektek, nem kell különösebben aggódnotok érte. Minden, amire az istenfélő élethez szükségünk van, "megadatik nekünk".

07.21 Van-e a pénznek szaga?

Dátum: 
2019.07.21

De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel... (1Tim 6,6 - Károli)

A keresztény ember számára nagyon fontos a pénz eredete. Mert a pénznek igenis van szaga, és ha tisztátalan pénz kerül hozzánk, megbűzhödik tőle az egész életünk. Tiszta az, amit a munkájáért kap valaki, amit ha szükségbe kerül, testvérek szeretettel adnak (tudni kell elfogadni is), és néha Isten készít ajándékot, „akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget" (Zsolt 127,2).

01.29 Jön a Király

OLVASNIVALÓ: 
Máté 21,1-16

AZ ÚR bevonulása Jeruzsálembe fokozott érdeklődéssel és lelkesedéssel járt. Adja Isten, hogy felfogjunk egy keveset abból az izgalomból, amely mindig elfogja azokat, akik „a királyt ékességében látják" (Ézs 33,17). Figyeljük meg a Királyt jellemző vonásokat:

11.19 Tökéletesen ismer

„Tudok nyomorúságodról és szegénységedről." Jelenések 2,9

A Jelenések könyve elején a kis-ázsiai gyülekezetekhez intézett leveleiben az Úr Jézus gyakran mondja ezt a szót, hogy „tudok", mégpedig általában jó értelemben: „Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról..., nyomorúságodról és szegénységedről... szeretetedről és hitedről... stb." Ezekben a szavakban végtelenül nagy vigasztalás, együttérzés és bátorítás rejlik Isten népe számára.

05.24 Elszegényedés

„Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik." Példabeszédek 13,11

Életet életért

Alfonz nyolc, Dezső tízéves volt. Sokat nélkülöztek, édesanyjukkal együtt, apjuk izsákossága miatt. Egyszer aztán Dezső odaállt a mámorát éppen kialudt apja elé:

 - Apám,kérlek,válaszolj nekem: mi több számodra, én vagy az alkohol?

 Az apa döbbenten nézett a gyerekre:

 - Persze,hogy te, de mit akarsz ezzel mondani?

 - Azt,hogy ha nem hagyod abba az ivást, megölsz mindnyájunkat! Hát nem látod, hogy mennyit sír szegény anyánk? Azt sem veszed észre, hogy mennyit nélkülözünk mindnyájan?

Tartalom átvétel