Skip to main content

szentség

04.22 Aki minden szükségünkre elegendő

„Ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet" (1Jn 5,11-12).

Boldogító dolog felfedezni a különbséget a kegyelmi ajándékok és Krisztus között; felismerni a szelídség és Krisztus, a türelem és Krisztus, nemkülönben a szeretet és Krisztus közötti különbséget. Isten nem úgy akarja az alázatosságot, a türelmet, a szentséget vagy a szeretetet nekünk adni, mint kegyelme külön-külön ajándékait.

03.11 Isten nem olyan, mint mi

„És ismét mondta: Oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája " (1Sám 4,22).

10.20 Isten akaratát akarom-e?

"Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek" (1Tesz 4,3).

08.17 A házasság megszentelt szépsége

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 5,22-33

EZ az érdeklődésre számot tartó igehely kölcsönös alázatra és szeretetre hív fel. Először a feleségeket szólítja fel a férjek iránti engedelmességre, aztán pedig (a 6. fejezetben) a gyermekeket a szülőknek, a szolgákat az uraiknak való engedelmességre, azzal együtt, hogy elmondja a férjek, a szülők és az urak kötelességeit is.

Krisztus iskolájában

Szerző: 
David Gooding

A könyv arról szól, hogyan lehetünk mi is Jézus Krisztus tanítványai az akkori tanítványokkal együtt a János 13:17 alapján.

krisztusiskolajaban.jpg
Tartalom átvétel