Skip to main content

szombat

10.06 A magatehetetlen férfi

OLVASNIVALÓ: 
János 5,1-16

A Betesda tava Jeruzsálemben volt, de azonosítása nehéznek bizonyult. Az Úr idejében embertömegek voltak benne és körülötte, valamennyien különböző betegségekben szenvedtek. Úgy hitték, hogy időről időre egy angyal felkavarta a vizet, és ezután az első vízbe lépő ember meggyógyult betegségéből. Valamennyien türelmetlenül várakoztak és reménykedtek, hogy egy napon ők lesznek az elsők a vízben. A járni is képtelenek nehéz helyzetben voltak, mert szükségük volt segítségre, hogy a vízbe jussanak; elképzelhetjük az aggódó kiáltásokat, valahányszor a tó felkavarodni látszott.

07.24 Úr napja

„Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében." Róma 14,5

Az „egyforma" szó tulajdonképpen nem szerepel az eredeti szövegben, ezt a fordítók illesztették oda. Tulajdonképpen így hangoznék a mondat: „az pedig minden napot megtart", vagyis számára minden nap szent.

Tartalom átvétel