Skip to main content

szorgalom

09.26 János elhívása

OLVASNIVALÓ: 
Máté 4,18-22; Márk 1,16-20

Amikor Jézus kilépett názáretbeli élete ismeretlenségéből, és belépett a nyilvános szolgálatba, gondosan megválasztotta társait, akik segíteni fogják abban a munkában, amelybe belekezdett. Ezek a társak lesznek végül egy világméretű mozgalom "első zsengéi", és Isten hatalmasan fel fogja használni őket szolgálatában.

08.22 Szorgalom Isten előtt

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 9,1-27

Dániel szorgalmának, amellyel Isten Igéjét tanulmányozta, az volt a jutalma, hogy kijelentést kapott arról az isteni igazságról, amelyeket évekkel azelőtt Jeremiás jegyzett fel. Dániel reagálása erre a kijelentésre nem valamilyen öntelt megelégedettség volt, hanem inkább mélyebb vágyat ébresztett benne, hogy még több táruljon fel Isten igazságából. Az isteni megpróbáltatás jelenlegi időszaka a végéhez közelített, és Isten emberére ránehezedett, hogy keresse a mennyet, és megmozdulásra késztesse Isten kezét.

09.14 Az igazgyöngyöknél többet érő asszony

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 31,10-31

ITT EGY JÓ ASSZONYNAK a képét látjuk. Szorgalmas munkás ő, vö. 13.15.19. v. A fáradhatatlan szorgalom asszonya. Ő a házvezető, és férjének „vagyona el nem fogy", 11. v. (A Magyar Biblia tanács fordítása, 1991.) „Gondolkodik" és azután „megveszi", 11. v. Éles eszű, de nem kemény szívű, takarékos, de nem igénytelen, 22.24. v. Helyesen viselkedik, „erő és ékesség az ő ruhája", 25. v Férjének nincs rá oka, hogy kifogást emeljen ellene. A városi életben egy férfi befolyása nem mindig követhető nyomon annak eredetéig, vagyis feleségéig.

04.22 Új élet és új cél

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 2,1-23

HA A HELYES URALMAT az 1. fejezetben megvetették, itt bemutatják. Az 1. vers egy olyan tényt közöl, amely akkor Ruth számára nyilvánvalóan ismeretlen volt. Vessük össze a következőket: „Hadd menjek", 2. v., „történetesen", 3. v., és „ímé, Boáz kijött", 4. v. Mennyire célszerűen kezd Isten keze mozdulni értünk, ha hozzá jövünk. Elimélek is megismerhette volna ezt, ha várt volna! Ez a fejezet megrajzolja annak a léleknek az előrehaladását, aki „Istenhez tért". Láttuk Ruth kifejezett odaadását, 1. fej., most pedig a következőket látjuk:

Tartalom átvétel