Skip to main content

tanítás

08.06 A kereszt az imádságban

"Azon a napon az én nevemben kértek majd" (Jn 16,26).

08.01 Még valamit az Ő útjairól

"Amikor Jézus elvégezte a tizenkét tanítványnak adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon az ő városaikban" (Mt 11,1).

11.17 Elhagyták a helyes utat

OLVASNIVALÓ: 
2Péter 2,11-22

EZEK a hamis tanítók olyan dolgokba fogtak, amiktől még az angyalok is féltek, semmibe vették e hatalmas teremtmények példáját, és eközben félállativá váltak, az állatokhoz hasonlóan viselkedve, amelyeknek teljes élete így foglalható össze: megszületett... megfogták és elpusztították (12. v ).

10.16 Lesznek közöttetek hamis tanítók

OLVASNIVALÓ: 
2Péter 2,1-10

AMIKOR ISTEN igazságban szól, a Sátán azt követően hazudik (pl. 1Móz 3,4). A Sátán a hamisítás nagy kezdeményezője - megvannak a maga hamis prófétái (Mt 24,11); hamis Krisztusai (Mt 24,24); hamis apostolai (2Kor 11,13); hamis testvérei (2Kor 11,26; Gal 2,4), valamint hamis tanítói, ahogyan Péter most figyelmeztet. De figyeljük meg, milyen ravasz a Sátán, mert ez most a tanítói korszak, amikor az apostolok és a próféták alapvető munkája már befejeződött (Ef 2,20); ezért a Sátán most hamis tanítókkal próbál megtéveszteni, nem hamis apostolokkal vagy prófétákkal.

10.27 Bevezetés Jakab leveléhez

OLVASNIVALÓ: 
Jakab

EZT a levelet Jakab írta, aki egyike volt a három ilyen nevű jól ismert személynek az Újszövetségben. Ez a három a következő volt: Zebedeus fia (Mt 10,2); Alfeus fia (Mt 10,3); és Jakab, az Úr fivére (Gal 1,19). Nem valószínű, hogy ezt a levelet Zebedeus vagy Alfeus fia írta volna. A lehetséges szerző Jakab, az Úr fivére, aki a gyülekezetnek egyik híres oszlopa (ApCsel 15,13; Gal 2,9), a körülmetélkedés pártjának vezetője volt (2,12), akinek levele alkalmas volt arra, hogy nagy hatást gyakoroljon a zsidó hívőkre.

10.01 Démás, Márk és Sándor

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 4,9-22

PÁL EMLÍTÉST tesz bizonyos munkatársakról. Ez a levél egyénnek szólt, és bizonyos értelemben egyénekkel is foglalkozik; nem kevesebb, mint 23 nevet említ, akiket Timóteus ismert. Démásról korábban úgy beszélt Pál, mint munkatársáról (Filem 24), de most elhagyta az apostolt a magány és szükség órájában. A gravitáció törvényének elve erkölcsi értelemben is igaz; az után ment, ami vonzotta a szívét.

06.08 Először tanították; végül elszegényítették

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 11,21-12,21

JÓÁS KEZDETBEN jó király volt, 11,21-12,3. Ez alatt az időszak alatt megismerte Jójáda istenfélő befolyását, aki akkor főpap volt, 2. v. Jójáda megadta Istennek a szentélyben, ami jár és szájában is az igazság törvénye volt, Mal 2,6-7. De azok az előnyök, amelyeket elért az Ő istenfélő tanítása által, csak Jójada életében tartottak. Amikor Jóás támasza eltávozott, nyilvánvalóvá vált, hogy inkább a támasztól függött, mint az Úrtól.

04.27 A Szent Szellem és a világ

OLVASNIVALÓ: 
János 16,1-11

A VILÁG gyűlölködése, valamint a Szent Szellem segítsége a bizonyságtételben, amelyre általánosan utalt az utolsó fejezet, ebben a szakaszban részletesebben ki van fejtve. A tanítványok üldözése a zsinagógákból történő kizárástól és a gyűlölködéstől kezdve egészen megölésükig terjedhet. Ami ennél is rosszabb, ezt a fanatizmust úgy tekintik majd, mint Isten szolgálatát, és mindenki nyíltan végezheti (2. v.).

02.25 Példázat, tanítás és dicsőítés

OLVASNIVALÓ: 
Márk 12,1-44

AZ ÚR, kritikusainak elhallgattatása után elmondott nekik egy példázatot, amelynek hatása a 12. versből világos. A helyszín egy szőlőskert. Ismerhették Isten énekét a szőlőskertről Izráellel, valamint kiváltságaival és felelősségével kapcsolatban (Ézs 5,1-7). A szőlő ültetője Isten. A gyepű az elkülönítés válaszfala zsidó és pogány között (Ef 2,14). A munkások maguk a zsidó vezetők; a szolgák a próféták, és a szeretett fiú magáról az Úrról beszél. A kő is az Úrról beszél, és ezt más evangéliumok is megerősítik (Mt 21,42-44; Lk 20,17-18).

Jézus Krisztus iskolája

Szerző: 
T. Austin - Sparks

E könyv tanításai mély és kíméletlen módon szólnak hozzánk, mintha közben üllőn formálódnánk, amelyen Isten munkálja az "edényt".

Témák:
- A szellem által vezetett élet fontosabb jelei
- Mit jelent a megnyílt menny és mire bátorít?
- Isten válasza a hanyatlásra...

jezuskrisztusiskolaja.jpg

Noé Istennel járt

Szerző: 
Cseri Kálmán

Noé példáján keresztül mi is megélhetjük az Istennel való járást. JézusKrisztus lehetővé tette, hogy ezt most bármelyikünk elkezdje…

noeistenneljart.jpg

Fején a szöget 4.

Szerző: 
Wayne Rice

A válogatásban jónéhány közkedvelt előadó történeteinek legjavát nyújtjuk át az olvasóknak, Tony Campolo, Doug Fields és sok más szerző jóvoltából. Legyen szó médiákról, anyagiasságról, keresztről, szektákról, evolúcióról, evangelizációról, megváltásról, szexualitásról – vagy bármilyen más, fiatalokat foglalkoztató témáról –, az alábbi régóta várt gyűjtemény több éven át segítséget nyújthat az előadásokra való felkészülésben. 

fejenaszoget4.jpg

12. Péter vallástétele

Igehely (történet):   Péter vallástétele Mt 16,13-20; Gal 4,1-7

Aranymondás:         Róm 10,10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

Óracél:                   Értsék meg, kicsoda Jézus és azt, hogy ma is lehet vele találkozni és Őt megismerni.

10.30 Igazságban járás

„Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak," 3János 1,4

János apostol nyilván ismerte azt az örömöt, amit akkor érzünk, ha személyesen megnyertünk valakit Isten számára. Végtelen boldogságot jelent, ha valakit az Úr Jézushoz vezethetünk. János számára azonban még ennél is nagyobb öröm volt az, amikor látta, hogy hitben gyermekei növekedtek, és állhatatosan megmaradtak az Úr mellett.

10.22 Add tovább!

"Józsué, Nun fia pedig megtelt bölcs szellemmel, mert Mózes reá helyezte kezét. Izráel fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek." 5Mózes 34,9

08.30 Gyakorlati keresztény élet

„Legyen gondod Önmagadra és a tanításra." 1Timóteus 4,16

08.13 Amikor Ő van a középpontban

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." Máté 18,20

Tartalom átvétel