Skip to main content

táplál

07.21 Az Élet Kenyere

Dátum: 
2019.07.21

János 6,34-40

07.20 Isten Kenyere

Dátum: 
2019.07.20

János 6,1-13,22-33

12.16 Porciusz Fesztusz

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 25,1-12

Porciusz Fesztuszt úgy mutatják be nekünk, mint olyan embert, aki igazságos, becsületes és törvénytisztelő. Nem volt hataloméhes keresője a személyes hírnévnek és dicsőségnek, mint Félix, hanem inkább olyan ember, aki betartja a törvényt, mint tökéletes vezérfonalat bármilyen helyzetben. Volt egy bizonyos vonzó logika abban, ahogyan az élethez közeledett, sajnos azonban, ahogyan Fesztusz most bizonyítja, nincsen olyan emberi eredetű könyv, amely egyértelműen megadná a válaszokat a helyzeteknek abban az óriási sorában, amelyek az életben történnek.

10.15 Megtart azzal, hogy táplál

Dátum: 
2019.10.15

„Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam" (Jn 6,57).

01.22 A lélek tápláléka

Dátum: 
2019.01.22

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. (Mt 4,4)

Aki elindult a Jézusba vetett hit útján, annak lelki táplálékra van szüksége, hogy tudjon azon járni. Ugyanúgy életkérdés ez neki, mint ahogyan a fizikai erőnlét feltétele a rendszeres táplálkozás.

03.03 Olaj, kenyér, istenkáromlás

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 24,1-23

A HÉTÁGÚ LÁMPATARTÓVAL KAPCSOLATBAN Thomas Newberry a következőket írja: „Az arany lámpatartó a maga hét lámpájával az Isten szerinti szolgálat előképe a Szent Szellem hatalmával a bizonyságtétel különböző ágaival, ahol Krisztus annak középpontjában a forrás és a téma". Fejezetünkben azt látjuk, hogy ezt a bizonyságtételt az olaj szüntelen pótlásával kell fenntartani, ami a Szent Szellem szolgálatának a képe, 1-4. v. A fény a lámpatartó ágaiból magára a lámpatartóra esett, „hogy előre világítsanak" 2Móz 25,37.

02.07 Kenyér a mennyből

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 16,1-36

Emlékezzünk azokra a szavakra, hogy „Kerülő úton vezette... a népet", 2Móz 13,18, és indokolt arra következtetni, hogy a felhőoszlop vezette őket ebben a pusztaságban is. Halljuk, hogy az egész népség hitetlenül zúgolódik. Hol vannak most a 15. fejezetben énekelt ének diadalmas sorai? Az élelem hiánya oda vezetett, hogy kétségbe vonták, hogy Isten képes és hajlandó gondjukat viselni. Isten meghallotta zúgolódásukat és ezt mondta: „Ímé, én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből" - nem tüzet és kénkövet, hanem kenyeret, 1Móz 19,24; 2Móz 16,4.

Tartalom átvétel