Skip to main content

testvér

03.12 Barát... Ragaszkodóbb A Testvérnél

Dátum: 
2019.03.12

Példabeszédek 18,24

12.11 Tükhikosz és Trofimosz

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 20,1-4; Efézus 6,21; Kolossé 4,7-8; 2Timóteus 4,20

Képzeljük el, milyen lehetett Tróászban megpillantani azt a hajót, amelyen a Csel 20,4-ben felsorolt hét testvér utazott! Ők az apostolok munkájának gyümölcsei voltak, és ezek közül kettő Tükhikosz és Trofimosz. Mindketten ázsiaiak voltak, és az előbbiről kissé többet is olvasunk. Tapasztalatokat szereztek, ahogyan megfigyelték Pált és Szilászt a munkájukban - ültetés, építés, üldöztetések között, mégis egész idő alatt kimutatva az Úr iránti szeretetüket és odaadásukat - azt kívánjuk, hogy többet tudjunk meg róluk.

11.27 Jakab, az Úr testvére (1)

OLVASNIVALÓ: 
Máté 13,55; Cselekedetek 1,14; 12,17; 1Korintus 15,7

Az Újszövetségben öt különböző Jakab szerepel. Az egyik, akivel foglalkozunk, csak kétszer van említve az evangéliumokban: Mt 13,55; Mk 6,3; a négy "testvér", akik ezekben a versekben említve vannak, minden bizonnyal Mária és József gyermekei, és ezért az Úr Jézusnak féltestvérei. Nyilvánvaló, hogy Ő utána születtek. A nevek megadott sorrendje azt sugallja, hogy a négy közül Jakab volt a legidősebb. Tudjuk, hogy közülük senki sem hitt az Úr Jézusban az Ő halála előtt, Jn 7,5.

10.14 Igazam lenne, ha...

Dátum: 
2019.10.14

Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. (Filém 21)

Filemonnak sem volt ez könnyű lecke. Meglopta és otthagyta a rabszolgája, s most beállít Pál apostol levelével. Teljesen igaza lenne, ha példásan megbüntetné.

10.13 Félek nagyon, de...

Dátum: 
2019.10.13

...visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát..., hanem... az Úrban is szeretett testvéred. (Filém 15-16)

Onézimosz elrendezte a múltját Istennel, de most rendeznie kell azt Filemonnal is. Igen ám, de a szökött rabszolgát legjobb esetben megkorbácsolták, ami gyakran valósággal lenyúzta a meztelen hátát, vagy homlokára sütötték tüzes vassal a bélyeget, de olykor ki is végezték elrettentő példaként. Helyes az, hogy Pál hazaküldi ezt a fiút?

12.09 Egy szerető levél

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 3,7-13

SZELLEMI ÉRTELEMBEN Filadelfia nagyszerű hely az életre, mert ez a testvéri szeretet helye. Azok, akik ott laknak, engedelmesek annak az új parancsolatnak, amelyet Urunk adott tanítványainak: „...szeressétek ti is egymást" (Jn 13,34).

05.03 Alig egy lépés van köztem és a halál között

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 20,1-42

AZ ELŐZŐ RÉSZBEN, 19,1-7, Saul beszélt Jonatánnal, aki elmondta ezt Dávidnak, majd pedig jót mondott Dávidról Saulnak. Saul megenyhült és visszafogadta Dávidot. Fejezetünkben Dávid Jonatánhoz menekült, hivatkozva szövetségükre és az ezt követő párbeszédben mindketten megerősítették, hogy bíznak egymásban, 1-2a. v. Saul hiányolva Dávid távolmaradását az ünnepről, megkérdezte Jonatánt, aztán megharagudott rá, hogy pártját fogja annak, aki riválisa a trónért, és utána dobta a lándzsáját; Jonatán elment nagy haraggal, és bánkódott Dávid miatt, 24b-34. v.; vö.

04.14 Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember

OLVASNIVALÓ: 
János 7,1-53

EZ a fejezet úgy mutatja Krisztust, mint Aki az emberek különböző csoportjaihoz beszél.

Tartalom átvétel