Skip to main content

Uzzijjá

08.04 Ézsaiás, az államférfi

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 1,1-4.18-23

Uzzijjá király uralkodása 52 esztendeig tartott, alatta gazdagság és bőség volt, és gazdasági és politikai jólétet hozott Júda számára. De, ahogyan a történelem oly sokszor bizonyítja, a királyság külső ragyogása belülről a hanyatlás végzetes csíráját hordozta magában. Az üzleti és politikai életben elhatalmasodott a kapzsiság, elnyomás és korrupció, miközben Jahve imádata puszta külsőséggé és látszattá vált. Ugyanakkor Izráel északi királyságát átszőtte a bálványimádás, amikor Ézsaiás színre lépett. Ézsaiás, aki Jeruzsálemi születésű volt, rendkívül művelt és kulturált férfi volt.

06.24 Uzzijjá felfuvalkodottsága

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,15-23

A siker csapdát rejteget. Uzzijjá bölcs elődje mondta: "Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság." Péld 16,18. (Magyar Bibliatanács ford. 1991). Sajnos, ez túlságosan is igaznak bizonyult Uzzijjá esetében. A 15-16. vers arról tájékoztat bennünket, hogy "csodálatos segítséget kapott; végül igen megerősödött. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott". Uzzijjá vége szomorú példája lord Acton kijelentésének, hogy "a hatalom általában megrontja az embert, és a teljes hatalom teljesen megrontja az embert".

06.23 Uzzijjá jólétet teremtett

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,1-15

Uzzijjá uralkodása néhány elődjééhez hasonlóan két szakaszra oszlik. A kulcsszavak: jólét és felfuvalkodottság.

Korai sikere volt Elát visszafoglalása. Ez a város különösen fontos volt a Vörös-tenger melletti helyzete és a kereskedelmi útvonalak stratégiai irányítása miatt. Salamon sokat használta a külföldi kereskedelemben, 1Kir 9,26-28, és sok éve már nem volt izraelita kézen, de most újra rákerült Júda térképére Uzzijjának köszönhetően.

Tartalom átvétel