Skip to main content

valóság

10.08 Mi van a kanálban?

"A  papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak" (Mal 2,7).

08.18 Valóság, ahol a Szellem uralkodik

„Elment onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába... és mintegy négyszázan voltak ővele" (1Sám 22,1-2).

06.12 Lásd meg a valóságot!

„Nincs nekünk, csak öt kenyerünk és két halunk, hacsak el nem megyünk és eledelt nem veszünk ennek az egész népnek" (Lk 9,13).

11.27 Igaz Isten

Dátum: 
2019.11.27

1János 5,18-21

11.04 A valóság tekintélye

"Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8).

04.04 A bizalmatlanság határai

"Íme eljön az óra... hogy eloszoljatok" (Jn 16,32).

02.07 A levertség megfegyelmezése

"Pedig mi azt reméltük... És ezen felül ma már harmadnapja, hogy ezek történtek" (Lk 24,21).

10.06 A mi vezetőnk

Dátum: 
2019.10.6

"De amikor eljön Ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes valóságra..." (Jn 16,13).

11.22 Hit = meggyőződés a valóságról

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Zsid 11,1).

Vissza A Valósághoz Konferencia

Dátum: 
2012.08.6
Hely: 
1089 Budapest, Golgota u. 3. Golgota Közösségi Ház
VisszaAValosaghozKonferencia

Vissza a Valósághoz KonferenciaSchlingloff Sándor:  Férfi és nő kapcsolata, avagy „A bukásra felkészítve”

Megszentelődés - torzkép és valóság

Szerző: 
Ironside, H.A.

Az üdvösség a megtérésen kívül függ-e még azoktól a cselekedetektől, amelyeket a keresztyén ember maga visz véghez?
Örök vita anyagát képezi ez a keresztyének között... Van -e járulékos keresztyén élmény, van-e "második áldás" és tökéletes megszabadulás a bűntől?

megszentelodestorzkepesvalosag.jpg

Igazság

Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. (Zsolt 103,6)
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert õk megelégíttetnek. (Mt 5,6)

Te vagy az ÚT

Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki elõtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Zsolt 62,9)
Minden gondotokat õreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)

Ne elégedj meg a pótékkal

Isten nagy örömöt szerzett nekik. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben. (Neh 12,43)
Az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket Jézus vitt véghez. (Lk 13,17)

Uram, kérlek, segíts nekem, hogy a szívem meg ne csaljon, hogy téged el ne veszítselek!

Tartalom átvétel