Skip to main content

Zorobábel

07.07 Jósua, a főpap

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 3

Zakariás Jósuáról, a főpapról elszomorító látomást kapott. Figyeljük meg, hogy a Babilonból való visszatéréskor Jósua neve mindig Zorobábelével, a helytartóéval van összekapcsolva. Bármilyen határozott ígéreteket és parancsokat adott Isten, abban neki is része volt. De ebben a prófétai képben őt, mint főpapot, szennyes öltözékekben látjuk, papi süveg nélkül a fején. Látjuk, hogy szomorú állapotát még súlyosbítja a Sátán vádolása, aki jobbján áll, hogy szembeszálljon vele.

07.06 Zorobábel - a helytartó

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1; 2,4; Zakariás 4,1-10

Amikor Izráel Círusz parancsára megkezdte a fogságból való visszatérést, Zorobábel (Zerubbábel), Sealtiel fia lett Júda helytartója. Isten házát újra fel kellett építeni. Zorobábelhez és Jósua főpaphoz Isten szava Aggeuson (Haggeus) keresztül szólt. A nép között fásultság uralkodott. Többet törődtek a saját házukkal, mint Isten háza építésének előrehaladásával, Agg 1,2-4. Az Úr Aggeuson keresztül cselekvésre szólította fel a népet. Gondoljunk ma arra, hogy önző anyagiasság akadályozhatja az Úr munkáját az Ő Gyülekezetében.

Tartalom átvétel