Skip to main content

gondviselés

11.21 Dorkász

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 9,36-43

Ma ennek a fejezetnek a második "bizonyos tanítványát" kísérjük figyelemmel. Ő egy nőtestvér, és ezért a kifejezés nem korlátozódik férfiakra. Isten egész népe fel volt szólítva, hogy legyen Krisztus követője. A tanítványság különféle módokon van kifejezve az Újszövetségben. Mindegyiket követni kell, de némelyek számára ez azt jelenti majd, hogy messzire mennek, miközben másoknak azt fogja jelenteni, hogy pontosan ottmaradnak, ahol vannak.

07.21 Eszter (1)

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 2,7-17

Amikor Eszterről szó kerül a 2,7-ben, megtudjuk, hogy héber neve Hadassa, ami azt jelenti, hogy "mirtusz", Neh 8,15. Eszter perzsa jelentése "csillag". Úgy tűnik, ez kapcsolatban van egy pogány istenséggel, míg a Hadassa jól megvilágíthatja a prófécia egyik elemét. A mirtusz egyszerű örökzöld cserje, leveleinek gyógyhatása van. A prófétáknál a mirtuszra történő utalás az Úr Izráellel kapcsolatos helyreállító kegyelmét jelzi, valamint az átok teljes eltávolítását, Ézs 41,19; 55,13; Zak 1,8.10-11. Milyen vigasztaló ez, ha az Eszter könyvében feljegyzett hátteret és végső kimenetelt nézzük!

07.18 Vásti

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 1,1-22

Vásti Perzsia királynője volt, amikor Ahasvérus uralkodott a királyság felett, amely az akkor ismert világnak több mint a felére kiterjedt. Ahasvérust elég nagy bizonyossággal azonosították a Xerxes néven ismert királlyal, aki körülbelül 500 évvel Krisztus eljövetele előtt volt Perzsia királya. Ő több mint 180-szor van említve Eszter könyvében, amely arról az időszakról szól, amely az Ezsdrás könyve 6. és 7. fejezete közé esik.

Tartalom átvétel