Skip to main content

látomás

08.20 Dániel - látomások

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 2,1-49

Isten, ahogyan az 1Móz 41-ben álomban beszélt a fáraóval, most ezt tette Nabukodonozorral is. Isten tud szólni önfejű lelkekhez is azok nyugodt pillanataiban, és ez azt eredményezi, hogy azok összezavarodnak Isten előtti helyzetüket illetően. Nabukodonozor nagy álmában az isteni közlés terjedelme óriási volt; az volt azonban a probléma, hogy nem emlékezett rá. Micsoda bölcsesség Isten részéről, hogy így felkavarta az uralkodó lelkét, és ezáltal előhozta szolgáját, Dánielt, hogy szolgáljon abban a pillanatban!

08.16 Ezékiel vigasza

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 11,14-21

Ezékiel elragadtatott "isteni látomásban" Jeruzsálembe, 8,3, és letették a templom külső udvarában az északi kapu közelében, amelyen kívül volt az a hely, ahol "a bosszúság bálványa" állt Manassé napjaiban. Itt a prófétának lehetővé tették, hogy meglássa a templomban uralkodó helyzetet, amely valamikor Isten jelenlétének ülőszéke volt. Áttekintve az északi kapun, szomorúan fedezi fel, hogy "a bosszúság bálványát" visszaállították régi helyére; látja azt is, hogy mit művel egy titkos kultusz, harmadszor pedig megfigyel egy másik utálatosságot, a "Tammúz siratását".

Tartalom átvétel