Skip to main content

Aggeus

08.28 Aggeus

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1-2,23

Annyit tudunk Aggeusról, hogy próféta volt, akit röviddel azután támasztott Isten, hogy a maradék visszatért Babilonból Zorobábel vezetésével, amelyről a beszámoló Ezsdrás könyvében van feljegyezve. Aggeus nyilvánvalóan olyan férfi volt, aki kapcsolatban állt Istennel, és Isten üzenetét vitte korának embereihez. Szolgálatát hatalommal végezte, és megragadta saját nemzedékét, mert láthatóan felindította őket, hogy elvégezzék, ami rájuk volt bízva.

12.21 Az ébredés újraéledése

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1-2,9

A ZSIDÓK MARADÉKÁNAK, annak a mintegy 42 000 embernek, akik elhagyták a Babilonban élvezett viszonylagos kényelmet és létbiztonságot, az volt a szándéka, hogy helyreállítja Isten bizonyságtételét. Égőáldozati oltárt állítottak fel, lerakták a templom alapjait, és hit által megrendezték az ország gyümölcsének begyűjtési ünnepét, Ezsd 3. A fél-pogány samaritánusok felajánlott segítségét visszautasították, és azok másokkal együtt nyílt ellenségeikké váltak. Az újjáépítés munkája tizennégy évig szünetelt.

12.21 Bevezetés Aggeus, Zakariás és Malakiás könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus, Zakariás, Malakiás

AMIKOR CÍRUSZ, Perzsia királya átvette a Babiloni Birodalmat, azzal kellett volna foglalkoznia, hogy megalapozza uralmát. De uralkodásának legelső évében Isten arra indította, hogy megengedje a zsidók maradékának, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, és segítse őket. Ez volt a prófétai szó beteljesedése, Jer 25,12; 29,10; Ézs 45; 2Krón 36,22; Ezsd 1. Micsoda hatalmas és szabadító az Isten, hogy arra indít egy pogány kényúrt, hogy kedvezzen a foglyok egy megvetett csoportjának! Bizony, az ilyen Isten megtehette ezt, hogy beteljesítse szándékait.

Tartalom átvétel