Skip to main content

Gitt_Werner

Biblia és tudomány 2014 - Werner Gitt

Dátum: 
2015.09.20
Hely: 
Több helyszín, 2014.szeptember 20 - 28
Werner Gitt

Hit és Tudomány témakörben tudományos előadásokat hallgathatunk 2014 őszén. Dr. Werner Gitt professzor testvérünk Németországból érkezik közénk 2014. szeptember 20-29. között, és több várost meglátogatva iskolákban és gyülekezetekben tart előadásokat. Az íróként is ismert informatikus professzor előadásainak célközönsége az egyetemek és főiskolák hallgatói, oktatói és a tudomány iránt érdeklődők.

Belépés ingyenes!

Ki a Teremtő?

    Dr. Werner Gitt

   KI A TEREMTŐ?

   A világ, amelyet látunk


    Ha csak egy pillantást vetünk az élőlények világára, akkor is csodálatos tervszerűséget láthatunk: az ámbrás cet, amely emlősállat, olyan szervekkel rendelkezik, hogy 3000 méter mélyre le tud süllyedni anélkül, hogy feljövetelekor merülési betegségben elpusztulna; a tarkaharkály pedig a csőrével erőteljes kopácsolással üti a fát anélkül, hogy agyrázkódást kapna.

Jelek a mindenségből

Szerző: 
Werner Gitt

Ez a könyv nem csillagászati szakkönyv, de e gyorsan növekvő szaktudománynak sok új ismeretét is feldolgozta.
Célkitűzése az, hogy a csillagászati tényeket összekapcsolja bibliai kijelentésekkel...

jelekamindensegbol.jpg

Van út a mennybe

Sokan elfojtják magukban az örökkévalóság kérdését. Még azoknál is megfigyelhető ez, akik gondolnak az életük végére. Drew Barymoore amerikai színésznő , gyermeksztárként az E.T. című sci-fiben az egyik fő szerepet játszotta. Huszonnyolc évesen így nyilatkozott: „Amennyiben hamarabb meghalnék, mint a macskám, akkor etessék meg vele a hamvaimat.

Werner Gitt: Amit Darwin még nem tudhatott

Éppen a 2009-es Darwin-év előtt, 2008. december 31-én a "DIE ZEIT" folyóiratban megjelent egy kétoldalas cikk "Köszönjük, Darwin!" címmel, amelyhez négy további egész oldalas cikk társult. A köszönet annak az embernek szólt, aki 200 évvel ezelőtt született, és akinek 150 éve jelent meg "A fajok eredete" című forradalmian új könyve.

Csodák és csodálatos dolgok

Szerző: 
Werner Gitt

Éppen az elmúlt évtizedekben hallottuk a tudomány fantasztikus eredményeit: az embernek sikerült a holdra eljutni, a Dolly nevű báránt klónozták és az ember genomját kapcsolódási sorrendbe rendezték. Ilyen felvilágosodott korban lehetne-e még hinni a Biblia csodáiban?

CsodakEsCsodalatosDolgok

Meg van írva

Szerző: 
Werner Gitt

- A Biblia igaz volta és tekintélye könyv -
Néhány fejezetcím:
A Biblia igaz volta és tekintélye;
A Biblia és a 20. század természettudománya;
A Biblia nyelve és a szöveghűség;
Beteljesedett próféciák és a matematika

MegVanIrva

Kezdetben volt az információ

Szerző: 
Werner Gitt

Mi a közös az aranylile repülésében és egy levelezőlapban, egy számítógépes programban és a hieroglifákban, az élő sejt folyamataiban és a Bibliában?

KezdetbenVoltAzInformacio

És a többi vallás

Szerző: 
Werner Gitt

Könyvünk olyan problémakörrel foglalkozik, amelyről keresztyének és nemkeresztyének egyaránt hevesen vitatkoznak. Témáját négy, újra meg újra felmerülő kérdéssel vázoljuk:
- Minden ember keresi az igazságot (valóságot). Nem kellene-e minden egyes vallásban ezt keresnünk, hiszen mindegyik az igazságnak (valóságnak) legalább egy részét tartalmazhatja?

EsATobbiVallas

A teremtés bibliai tanúságtétele

Szerző: 
Werner Gitt

- Tér és idő - A teremtéstörténet - Özönvíz - Óceánok - Hegységek - Az emberiség eredete és születése - ....stb. Ha elgondolkodunk emberi létünk ételméről, elkerülhetetlen három alapkérdéshez érkezünk: Honnan jövünk? - Miért élünk? - Merre tartunk?

ATeremtesBibliaiTanusagtetele

Teremtés+evolúció=?

Szerző: 
Werner Gitt

A szerző a teremtéselméletet, az evolúcióelméletet, valamint a teista evolúcióelméletet vizsgálja a tudomány különböző területeinek szemszögéből. A teista evolúcióelmélet az utóbbi időben terjedt el. Azt tanítja, hogy létezik Isten is és evolúció is, azaz Isten az evolúció útján teremtett. A szerző vitába száll ezen elmélet tételeivel.

 

TeremtesPluszEvolucioEgyenloKerdojel

A csodálatos ember

Szerző: 
Werner Gitt

Ebben a könyvben az olvasó sok figyelemreméltó részletet talál az emberi testről, az ember felépítésének számos sajátosságáról, amelyekből gazdag összeállítást találhatunk a könyvben. A szerző nem marad meg az orvosi, fizikai, kémiai és információelméleti részleteknél, hanem ezekből következtetéseket von le az ember Teremtőjére vonatkozóan.

ACsodalatosEmber
Tartalom átvétel