Skip to main content

Lewis_CS

Válogatás C.S.Lewis gondolataiból

Minden igazi szeretet a Földön Isten műve, s csak annyiban a miénk, amennyiben a szeretet bennünk az Övé.
Minden élőben Isten termékeny teremtő ereje bontakozik ki és csillan meg.
A pokol egyik alapelve: magamhoz tartozom, a magam ura vagyok.
A keresztyén hit nem szól az ember Isten-kereséséről, de szól az Isten emberkereséséről!

CSLewis2

Narnia krónikái - A végső ütközet

Szerző: 
C.S. Lewis

Narnia, ahol a hazugság félelmet szül, ahol a legnehezebb próbát a hűségnek kell kiállnia, ahol a remény talán örökre elveszett... Narniának utolsó napjaiban legveszedelmesebb ellenségével kell szembenéznie, a gonosz ezúttal nem kívülről, hanem belülről támad. Hazugság és árulás lett az úr ezen a földön.

AVegsoUtkozet

Narnia krónikái - Az ezüst trón

Szerző: 
C.S. Lewis

Narnia, ahol az óriások szabadon kószálnak, ahol gonosz varázslat és bubáj uralkodik... Elmondhatatlan veszélyeken és sötét, mély barlangokon át tör előre a barátok maroknyi, nemes csapata, kiknek egyetlen célja a fogságban tartott herceg kiszabadítása. Eljutnak az Alsó Világba is, ahol a gonosz leggyönyörűbb és leghalálosabb arcát mutatja meg. C. S.

AzEsustTron

Narnia krónikái - A Hajnal vándor útja

Szerző: 
C.S. Lewis

Narnia, ahol a sárkány felébred mély álmából, ahol a csillagok a földön járnak, ahol bármi megtörténhet... A királyt és váratlan útitársait ismeretlen tájak s vizek felé viszi a végzetük. Egyre távolabbra sodródnak az idegen tengereken. Hamarosan rádöbbennek, küldetésük nehezebb, mint gondolták, s a világvége csupán kezdete valaminek. C. S.

AHajnalVandorUtja

Keresztény vagyok

Szerző: 
C.S. Lewis

"Mindenekelőtt azt a kérdést kell feltennünk: melyik ajtó az igazi, s nem azt, hogy melyik tetszik a legjobban a színe vagy a burkolata alapján. Magyarán, a kérdés soha ne az legyen: "Kedvelem-e ezt az istentiszteleti formát?", hanem az, hogy "Igazak-e ezek a tanítások? Valóban szent hely-e ez?" ...

KeresztenyVagyok

Narnia krónikái - Caspian herceg

Szerző: 
C.S. Lewis

Narnia, ahol az állatok beszélnek, a fák vándorolnak, s ahol hamarosan kitör a véres háború... A herceg, kit jogtalanul megfosztottak trónjától, végső elkeseredésében hadsereget gyűjt, hogy megszabadítsa hazáját a bitorlótól. Végül azonban két ember között dől el a küzdelem, a becsület csatája dönt az egész világ sorsa felett. C. S.

CaspianHerceg

Míg arcunk nem lesz

Szerző: 
C.S. Lewis

Felnőtteknek szóló regény C.S. Lewis angol írónak, Tolkien barátjának, a világhírű Narnia sorozat szerzőjének tollából. Kortalan mítosz két hercegnőről, a szépségről és a csúfságról, a szent és a profán szeretet küzdelméről, a látható és a láthatatlan valóságról.
Magával ragadó, lebilincselő regény.

MigArcunkNemLesz

Narnia krónikái - A ló és kis gazdája

Szerző: 
C.S. Lewis

Narnia, ahol egyes lovak emberi nyelven beszélnek, ahol az árulás ellenére a sors beteljesül... Két mindenre elszánt szökevény találkozik,s egyesítik erőiket. Eleinte ugyan csak zord és kiszolgáltatott életük elől menekülnek, ám hamarosan egy szörnyű viadal kellős közepén találják magukat. Ez a csata dönti el sorsukat, és Narnia sorsát is. C. .

ALoEsKisGazdaja

A fájdalom

Szerző: 
C.S. Lewis

Ezt a könyvet egyedül azzal a céllal írtam meg, hogy a szenvedés által fölvetett értelmi nehézségekre válaszoljak. Annyira sohasem vesztettem el az eszem, hogy feljogosítva éreztem volna magam arra, hogy lelkierőt és türelmet tanítsak másoknak.

AFajdalom

Narnia krónikái - A varázsló unokaöccse

Szerző: 
C.S. Lewis

Tudni szeretnél valamit Narniáról? Ez az a birodalom, ahol megszólalnak az állatok, ahol a legváratlanabb pillanatban egy boszorkány karmai közé kerülsz, ahol a jó akaratából új világ születik. Ahová véletlenül keveredik a két barát: Digory és Polly. Ha kinyitod a könyvet, őket kísérheted el e titokzatos világba. Abba a világba, ahol semmi sem lehetetlen. C.S.

AVarazsloUnokaoccse

Narnia krónikái - Az Oroszlán, a Boszorkány és a Ruhásszekrény

Szerző: 
C.S. Lewis

Narnia a jéggé dermedt birodalom, ahol örök tél uralkodik, Narnia az ország, amely szabadítójára vár. Egy vidéki ódon kastély eldugott szobájában áll a titokzatos szekrény. A négy kis kalandor e titokzatos szekrény ajtaján keresztül keveredik Narnia földjére, amelyet a Fehér Boszorkány tart rabságban. A hideg, a hó, a gonoszság uralja az egész birodalmat.

AzOroszlanABoszorkanyEsARuhasszekreny

Az öröm vonzásában

Szerző: 
C.S. Lewis

A materialista világegyetem azzal a hatalmas előnnyel kecsegtette gyávaságomat, hogy korlátolt felelősséget kínált föl. Semmi igazán végtelen szerencsétlenség nem érhet benne. A halállal véget ér minden. S ha bármelyik véges nyomorúság elviselhetetlenül ránehezedik az emberre, akkor mindig lehetséges az öngyilkosság.

AzOromVonzasaban

Csűrcsavar levelei

Szerző: 
C.S. Lewis

A cambridge-i irodalomprofesszor, író és kritikus leghíresebb könyvében "alulnézetből" láttatja a világot. Az ember ősi ellenségével szemben a szatíra fegyverét alkalmazza, jelezve, hogy félelmetesen komoly, mégsem rémületes valósággal van dolgunk.

CsurcsavarLevelei

A nagy válás

Szerző: 
C.S. Lewis

Örök emberi kísérlet a jó és a rossz, menny és pokol összeházasítása.

ANagyValas

A szeretet négy arca

Szerző: 
C.S. Lewis

Újra kapható a szerző már korábban is megjelent nagysikerű könyve, amelyben a szeretet boncolgatja ily' módon: "A földi szeretet csupán elmosódott mása az 'eredetinek', s így bármily nemes érzés, megtisztulásra szorul." A szerző e kései írásában éleslátóan, képszerűen, jókora derűvel jeleníti meg a ragaszkodás, a barátság és a szerelem szépségeit, nem f

ASzeretetNegyArca

Csodák

Szerző: 
C.S.Lewis

A kereszténység csodák nélkül elképzelhetetlen. Más vallások - például a buddhizmus - lényegét nem érinti, ha a hozzá fűződő csodákat legendának tekintjük, ám a keresztény hit éppenséggel két nagy csodán - a megtestesülésen és a feltámadáson - alapszik.

Csodak

A zsoltárokról

Szerző: 
C.S. Lewis

C.S.Lewis talán a legnépszerűbb szerző hazánkban. Könyvei külön polcot érdemelnek.

AZsoltarokrol

A bánatról

Szerző: 
C.S. Lewis

Az ismert irodalomtudós és keresztény apologéta mély önreflexiói felesége halálát követően. Az őszinte önelemzés egyben az önsajnálat tagadása is. Lewis nemcsak az olvasó együttérzését nyeri meg, hanem együttműködésre is hívja mindazokat, akik elveszített szeretteik gyászával és fájdalmával küzdenek.

ABanatrol

C.S.Lewis - A fájdalom

Ha a kereszténység azt mondja, hogy Isten szereti az embert, akkor arra gondol, hogy Isten igazán szereti az embert: nem csupán "érdek nélkül", közönyösen gondoskodik a jólétünkről.

Békefy Lajos: C.S. Lewis - a keresztyén gondolkodó, író és tudós

Az, amitől mindig is tartottam, végül is bekövetkezett. 1929 nyári szemeszterének idején elfogadtam, elismertem, hogy Isten Isten, letérdeltem és imádkozni kezdtem. Talán ezen az éjszakán én voltam a legelvetettebb és legellenállóbb megtérő egész Angliában".

CSLewis
Tartalom átvétel