Skip to main content

Noé

01.11 Nóé fiai és azok leszármazottai

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 9,11,1-9

A borral való visszaélés következtében Nóé szégyenletes, részeg bódulatba esett, és meztelenül feküdt sátrában. Legidősebb fia, Hám erkölcsi közömbössége láttán a helyzet azt eredményezte, hogy leszármazottaitól távol maradtak az áldások. Másrészt viszont a testvérei magatartásukkal megőrizték áldásaikat, amelyek Jáfet számára terjeszkedést jelentettek, de Sémmel együtt megkapta az elsőszülött jellegzetes áldását is.

01.10 Nóé a bárkában

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 7 és 8

Az a hatalmas szerkezet, amelyet Nóé Isten parancsára épített, nagyon furcsának tűnhetett környezete számára. Azonban nem szépsége, hanem hasznossága miatt épült, három emelettel, termekkel, ablakokkal és ajtóval. Tökéletesen meg volt tervezve ahhoz, hogy megóvja az emberi és állati életeket az özönvíz általi ítélet alatt.

01.09 Nóé bárkát épít

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 6,12-22

Isten beszélt Noéval, elmondta neki gondolatait a világról, amelyben ő élt, kijelentve, hogy az "megromlott Isten előtt", "megtelt erőszakossággal", ezért a következőképpen döntött: "Minden testnek vége elérkezett előttem", 13. v., Nóé azonban építsen egy bárkát, hogy megmeneküljön az ítélettől. Utasítások következtek, hogy milyen legyen a bárka pontos felépítése - szerkezeti anyaga, mérete és elrendezése.

01.08 Nóé, az igazság prédikátora

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 6,1-12

Nóé apja, Lámek nagy reményekkel tekintett a fiára, mert olyan nevet adott neki, amely azt jelenti, hogy nyugalom, remélve, hogy "ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr", 5,29.

01.07 Nóé és a bárka

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 6,5-14; 7,1; 8,1-5

Csak ÉNÓK ÉS NÓÉ volt az a két ember, akiről a Szentírás azt mondja, hogy „Istennel járt", 5,22; 6,9. Énók „prófétált" arról az isteni ítéletről, amely utoléri majd az „istenteleneket" Krisztus második eljövetelekor, Júd 14. Nóé arról az isteni ítéletről „prédikált", amely az „istenteleneket „fogja sújtani a nagy özönvíz formájában, 2Pt 2,5. A vízözönnek ebben az eljövetelében, amely utolérte a mit sem sejtő embereket, találó előképet nyerünk az Emberfia eljöveteléről, Mt 24,38-39.

30. Hogyan fértek fel a dinoszauruszok Noé bárkájára? Ha a dinoszauruszok valóban ott voltak Noé bárkáján, miért nem élnek még ma is?

Ezek nagyszerű kérdések!

Először is, tartsuk szem előtt, hogy a Bibliában leírt bárka óriási volt, és nem arról a 14-15 méteres méretű modellről van szó, amit a gyermekkönyvek népszerűsítenek. A Bibliában megadott méretek szerint (1Mózes 6,15) körülbelül 137 méter hosszú, 23 méter széles és 14 méter magas volt (4,5 emeletnyi)!

Ádámtól Jézusig

Ádámtól Jézusig (leszármazások)

008. Noé

Igehely (történet): 1Móz 5-6 Az özönvíz előtt, Noé bárkát épít

Aranymondás/kulcsige:  Zsolt.37.3 Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.

Fő üzenet, központi igazság: Isten azt akarja, hogy Noéhoz hasonlóan engedelmeskedjünk neki (még akkor is, amikor mások nem)

Tartalom átvétel