Skip to main content

OswaldChambers

12.11 Egyéniség

"Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét" (Mt 16,24).

12.10 A természeti élet odaáldozása

"Ábrahámnak két fia volt, az egyik a szolgálótól, a másik a szabad asszonytól" (Gal 4,22).

12.09 A természetinek megtámadása

"Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt" (Gal 5,24).

12.08 Isten hatalma nem részrehajló

"Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket" (Zsid 10,14).

12.07 A könnyek ajándéka

"Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre..." (2Kor 7,10).

12.06 Ív a felhőkben

"Az én ívemet helyezem a felhőkbe s ez lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között" (1Móz 9,13).

12.05 A Szent Szellem temploma

"Csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá" (1Móz 41,40).

12.03 Sem erővel, sem hatalommal

"Az én beszédem és igehirdetésem pedig nem emberi bölcsességen alapuló meggyőző szavakban állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában" (1Kor 2,4).

12.02 Keresztyén tökéletesség

"Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék" (Fil 3,12).

12.01 Törvény és evangélium

"Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egész megrontásában bűnös" ( Jak 2,10).

11.30 Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok

"...az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló" (1Kor 15,10).

11.28 A szegénység jótéteménye

"...megigazulnak ingyen az Ő kegyelméből..." (Róm 3,24).

11.27 Istennek szenteld szellemi erődet

"...aki által nekem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak" (Gal 6,14).

11.26 Szellemi erőnk összpontosítása

"...csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében..." (Gal 6,14).

11.25 A szellemi összefüggések titka

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6,14).

11.24 Ráhagyatkozás

"Íme, mint a szolgák szemei uruk kezére, ...úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre" (Zsolt 123,2).

11.23 Eltérítés Istentől

"Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert igen elteltünk gyalázattal" (Zsolt 123,3).

11.22 Felszín vagy mélység

"Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek" (1Kor 10,31).

Tartalom átvétel