Skip to main content

OswaldChambers

11.21 Elvégeztetett

"Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

11.20 Isten bocsánata

"Akiben van..., a bűnök bocsánata..." (Ef 1,7).

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

11.18 Belső szabadság által győzünk

"Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek..." (Jn 8,36).

11.17 Az engedelmesség iskolája

"Én magamra esküszöm, mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedted... megáldván megáldalak téged..." (1Móz 22,15-19).

11.16 Nem a siker, hanem a hűség

"...akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek" (1Kor 10,31).

11.15 Mi közöd hozzá?

"Uram, hát ezzel mi lesz? ...Mit tartozik rád? Te kövess engem!" (Jn 21,21-22)

11.14 Isteni tervek felfedezése

"Az Úr vezérelt engem ez utamban..." (1Móz 24,27).

11.13 Hit és megtapasztalás

"...Isten Fia, aki szeretett engem és önmagát adta érettem" (Gal 2,20).

11.12 Szellemivé lett élet

"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak; íme újjá lett minden" (2Kor 5,17).

11.10 Munkatárs az evangéliumban

"...Isten szolgája a Krisztus evangéliumában..." (1Tesz 3,2).

11.09 A szolgálatod Őt emelje fel!

"Most örülök az érettetek hordozott szenvedéseimnek és betöltöm az én testemben, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek..." (Kol 1,24).

11.08 Az imádság páratlan hatalma

"Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell, de maga a Szent Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal..." (Róm 8,26).

11.07 A körülmények észrevétlen szentsége

"Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukat munkálja" (Róm 8,28).

11.05 Szenvedésének részese

"Amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek" (1Pt 4,13).

11.04 A valóság tekintélye

"Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8).

11.03 Jézus rabszolgája

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" (Gal 2,20).

11.01 Nem a magatokéi vagytok

"Avagy nem tudjátok-e, hogy... nem a magatokéi vagytok" (1Kor 6,19).

Tartalom átvétel