Skip to main content

OswaldChambers

10.31 A hit megítélése

"Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag..." (Mt 17,20).

10.30 Hit

"Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni" (Zsid 11,6).

10.29 Helyettes áldozat

"Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.28 Megigazulás hit által

"Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékélhettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az ő élete által..." (Róm 5,10).

10.27 A misszió módszere

"Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet" (Mt 28,19).

10.25 Örökös összeütközések

"Mindenkinek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket" (1Kor 9,22).

10.24 A szempont

"De hála az Istennek, aki mindig diadalra visz minket a Krisztusban" (2Kor 2,14).

10.23 Egyáltalán semmit

"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett minden" (2Kor 5,17).

10.22 A Szent Szellem bizonyságtétele

"Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt..." (Róm 8,16).

10.21 Amikor az ösztöneink vezetnek

"...épüljetek a ti szentséges hitetekben..." (Júd 20).

10.20 Isten akaratát akarom-e?

"Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek" (1Tesz 4,3).

10.19 Az elhanyagolt titok

"Az én országom (királyságom) nem e világból való" (Jn 18,36).

10.17 Nagyobbakat cselekszik

"...és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek" (Jn 14,12).

10.16 A mester rendeleteinek kulcsa

"Kérjétek azért az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába" (Mt 9,38).

10.15 A missziói üzenet kulcsa

"És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1Jn 2,2).

10.14 A küldetés nyitja

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet..." (Mt 28,18-19).

10.13 Ha az egyéniség bátorságát veszti, a személyiség megnő

"Mózes kiment testvéreihez és látta az ő nehéz munkájukat..." (2Móz 2,11).

10.11 És ha Isten hallgat?

"Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt" (Jn 11,6).

Tartalom átvétel