Skip to main content

OswaldChambers

10.10 Hogyan tudom meg? Engedelmesség.

"Hálát adok neked Atyám..., hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől és kinyilatkoztattad a tanulatlanoknak" (Mt 11,25).

10.09 Szedd össze magad

"...most adjátok oda tagjaitokat szolgákul az igazságosságnak a szent életre" (Róm 6,19).

10.08 Kizárólag Krisztus

"Jöjjetek énhozzám..." (Mt 11,28).

10.07 Kiengesztelés

"Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.06 Újjászületés

kutya kiugrik a vízből

"...amikor az Istennek tetszett, hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem..." (Gal 1,15-16).

10.05 Elfajulásra való hajlam

"Azért amint egy ember által jött be a világba a bűn, a bűn által pedig a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett" (Róm 5,12).

10.04 A látomás és a valóság

"Elhívott szenteknek..." (1Kor 1,2).

10.03 A szolgálat völgyében

"Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel" (Mk 9,29).

10.02 A megaláztatás völgyében

Lány a sarokban

"...ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülve rajtunk" (Mk 9,22).

10.01 Emelkedett légkörben

"Jézus... felvitte őket, csupán magukat egy magas hegyre" (Mk 9,2).

09.30 Mivel bíz meg az elhívásban?

Most örülök az érettetek hordozott szenvedéseimnek és betöltöm az én testemben, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az Ő Testéért..." (Kol 1,24).

09.29 Ha elhívatásunk tudatossá válik

"...mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem" (1Kor 9,16).

09.28 "Menj el" - feltétel nélkül azonosulva vele

Kecské a folyó felett egy fatörzsön

"Egy fogyatkozásod van, eredj el... és jer, kövess engem, felvéve a keresztet" (Mk 10,21).

09.27 "Menj el" a lemondás útjára

"Követlek téged, Uram, valahova mégy" (Lk 9,57).

09.26 Feddhetetlen magatartás

"Ha... megemlékezel arról, hogy testvérednek valami panasza van ellened" (Mt 5,23).

09.25 Az Úrral együtt "menj el"

"És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre" (Mt 5,41).

09.24 "Menj el" parancsa felkészülésünkben

"Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd az oltár előtt ajándékodat, menj el, békülj meg előbb a testvéreddel és csak azután jöjj és vidd fel a te ajándékodat" (Mt 5,23.24).

09.23 Én is felmegyek Jeruzsálembe

"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe" (Lk 18,31).

09.22 Isten szolgájának mestere

"Ti engem így hívtok: Mester! és Uram! És jól mondjátok, mert az vagyok" (Jn 13,13).

09.21 Elrendelt a szolgálatra

"És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott..." (Ézs 49,5).

Tartalom átvétel