Skip to main content

OswaldChambers

08.10 Az önsajnálkozás az ördögtől van

"Azért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén" (1Pt 4,19).

08.09 Az Atya meghallgatja az imát

"Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem" (Jn 11,41).

08.08 Imádság az Atya tiszteletére

"...a születendőt is szentnek hívják, Isten Fiának..." (Lk 1,35).

08.07 Imádság az Atya házában

"Nem tudjátok, hogy nekem az én Atyám dolgaival kell foglalkoznom?" (Lk 2,49)

(Angol ford. szerint: "...nekem az én Atyám házában kell lennem.")

08.06 A kereszt az imádságban

"Azon a napon az én nevemben kértek majd" (Jn 16,26).

08.04 Isten bátor harcosai

"És maga mellé vette a tizenkettőt..." (Lk 18,31).

08.03 Isten erős kényszerítése

"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe..." (Lk 18,31).

08.02 A nehézségek iskolája

"E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok: én meggyőztem a világot" (Jn 16,33).

08.01 Még valamit az Ő útjairól

"Amikor Jézus elvégezte a tizenkét tanítványnak adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon az ő városaikban" (Mt 11,1).

07.31 A kitartásban tökéletes

"A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, minden fogyatkozás nélkül" (Jak 1,4).

07.30 A csalódás fegyelmez

"Maga azonban Jézus nem bízta magát reájuk, ...mert ő maga tudta, mi van az emberben" (Jn 2,24-25).

07.28 És ha engedelmeskedtünk?

"És mindjárt meghagyta tanítványainak, hogy szálljanak hajóra és menjenek át előtte a túlsó partra..." (Mk 6,45-52).

07.27 A megismerés útja

"Ha valaki cselekedni akarja az Ő akaratát, megismerheti e tudományról (tanításról), vajjon Istentől van-e..." (Jn 7,17).

07.26 Tisztaság

"...a szívből származnak..." (Mt 15,18-20).

07.24 Igazságom

"Ha a ti igazságosságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságosságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek királyságába" (Mt 5,20).

07.23 Megszentelődés

"Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől és igazságosságul, szentségül és váltságul" (2Kor 1,30).

07.22 Megszentelődés

"Mert ez az Isten akarata: a ti szentté lételetek" (1Tesz 4,3).

Tartalom átvétel