Skip to main content

OswaldChambers

07.21 Isten királyságának kapuja

"Boldogok a szellemi szegények" (szellemben koldusok) (Mt 5,3).

07.20 Isten jelenlétében bízva

"Akik Úrban bíznak..., futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el" (Ézs 40,31).

07.19 Uralma a hívő felett

"Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok" (Jn 13,13).

07.18 A hit titka

"...És mondta: Kicsoda vagy, Uram?" (Csel 9,5)

07.17 Az evangélium tiszta vonzása

"...az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek megtévesztő szavaiban állott" (1Kor 2,1-5).

07.16 Minden mögött Isten irányítása van

"...mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?" (Mt 7,11)

07.15 A szellemi becsületesség kérdése

"Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok..." (Róm 1,14).

07.14 Ne keresd a magad igazságát, de légy mindig igazságos!

"Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is" (Mt 5,39).

07.13 A látomásnak ára van

"Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az Urat" (Ézs 6,1).

07.12 Szellemi emberek közössége

"Míg eljutunk mindnyájan... a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére" (Ef 4,1).

07.10 Aki szellemileg lusta

"Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, el nem hagyva a magunk gyülekezetét" (Zsid 10,24-25).

07.09 A nagy próba

"Nem szolgálhattok az Úrnak" (Józs 24,19).

07.08 Akarj hűséges lenni

"...válasszatok magatoknak még ma, akinek szolgáljatok" (Józs 24,15).

07.07 Minden nemes vállalkozás nehéz

"Menjetek be a szoros kapun... mert szoros az a kapu és keskeny az az út..." (Mt 7,13-24).

07.06 Látás és valóság

"És tóvá lesz a délibáb..." (Ézs 35,7).

07.05 Ne hagyd ki Istent a számításodból

"Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál benne, majd Ő teljesíti" (Zsolt 37,5).

07.03 A személyes bűn összpontosulása

"Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok" (Ézs 6,5).

07.02 A tanítványság feltételei

"Ha valaki énhozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26; 27,33).

Tartalom átvétel