Skip to main content

engedelmesség

09.28 Mit jelent Krisztust követni?

Dátum: 
2019.09.28

Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. (Mt 16,24)

Jézus Krisztus elmondja ebben a mondatban, hogy mit jelent őt követni. Már maga ez örömhír, hogy lehet őt követni, vagyis hogy van egy másik út is, mint amelyen mindnyájan elindultunk. Az a széles út, amely a pusztulásba vezet, de ő mutat egy másikat, amely az életre visz. Át lehel jönni erre, lehet engedni az ő hívásának.

Ő az Úr

Album: Gyerexáj
.....
Még kicsi a szívem, de beleférhetne az egész nagyvilág.
Még kicsi az orrom, de megérzem már Isten illatát.
Még kicsi a lábam, és kicsi a két kezem, de mindig tettre készek.
Megteszem, amit Isten kér tőlem.

Még kicsi a szemem, de előre nézek, nem jobbra-balra.
Még kicsi a fülem, de hallom, ha szól az Úr: "Hé, ne menj arra!"
Még kicsi a hitem, de azt mondja Jézus: "Ha egy mustármagnyi lenne,
az a nagy-nagy hegy belemenne a tengerbe".

Refr:
/:Mert Ő az ÚR és senki más!

03. Királyfi vagyok

3. óra   Királyfi vagyok

Cél: Hidd el, Isten számára Te vagy a legértékesebb!

Fókusz: Isten szemével nézz magadra! Az Ő számára királyfi vagy és királylány.

Kulcsszavak: alázat, engedelmesség, bizalom, küzdelem, céltudatosság, büszkeség, szabadság, felismerés

Az óra menete:

1. Dalismétlés: Énekeljük el az eddig tanult dalokat! (5 perc)

Zenehallgatás: Foci VB, Jegyezd meg jól!

 

Te vagy a király

Nem az a király, akiről azt mondják,
És nem az a király, aki úgy gondolja,
Hogy van egy palástja, ha felveszi,
Akkor ő lesz a Föld uralkodója.

Minden ember-szívben van egy trón,
És előbb vagy utóbb valaki ráül,
Nagyon nem mindegy, hogy kinek nyitod meg
A szíved ajtaját! (A szíved ajtaját...)

Refrén:

Félj a lélekölőtől

Ne bízzatok az elõkelõkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. (Zsolt 146,3)
Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. (ApCsel 5,29)

Elvégezni a munkát

Életem folyton veszélyben van, törvényedrõl mégsem feledkezem meg. (Zsolt 119,109)
Jézus egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tõlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." (Mt 26,39)

Az eltört láb

Magányos juhakolhoz ért a vándor egy este. Az ajtó nyitva volt, így beléphetett. A juhok közt ott ült a pásztor, aki rövid köszöntés után ismét a bárány fölé hajolt, amely nyilvánvalóan betegen feküdt a szalmán.

- Mi baja? - kérdezte a vándor.

- Eltört a lába - felelte a pásztor, miközben lágyan simogatta a bárányt.

Az idegen tudni akarta, hogy történt a dolog. A pásztor elmondta:

pasztorgyogyit200.jpg

Az igazságtalanság elviselése

Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. (Zsolt 40,6a)
Az emberek elcsodálkoztak, és ezt mondták: "Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?" (Mt 8,27)
Gondolj, Uram, irgalmadra! (Zsolt 25,6)
Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bûnösök voltunk. (Róm 5,8)

 

Ne vonakodj megtenni

Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. (Zsolt 145,18)
A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. (Róm 12,12)

Testvériség

Hittem, ha így szólok is: Igen nyomorult vagyok! (Zsolt 116,10)
Ki választana el minket a Krisztus szeretetétõl? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? (Róm 8,35)

Drágakövek a Bibliában

A Bibliában sok helyen szerepel drágakő. Ezek mindig valamilyen tulajdonságot hordoznak.

szárdiusz (rubint) - Isten szeretete,

topáz (sárga) - öröm

smaragd (zöld) - irgalmasság

karbunkulus - mértékletesség

Ott és ahogy Ő akarja

Elõírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. (Hós 8,12)
Jézus mondta: "Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát." (Mt 7,21)

Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy elhívtál igéddel, és elkészítesz a szolgálatra!

Hit által engedelmeskedve

Megalázzuk magunkat Istenünk elõtt, és jó utat kérünk tõle magunknak. (Ezsd 8,21)
Jézus ezt kérdezte a tanítványoktól: "Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben?" "Semmiben" - válaszolták. (Lk 22,35)

Gondol ránk az Úr, meg fog áldani!

Figyeljünk az õ halk, de magabiztos, nyugtató szavára

Több jót teszek veletek, mint azelõtt. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. (Ez 36,11)

A Krisztus Jézussal való közösségben mindenben meggazdagodtatok. (1Kor 1,5)

Istenünk! Te csendesíted le körülöttünk a forrongó, kavargó világot. Adj erõt megállni, és rád figyelni!

Az egyetlen alap - Jézus

Ó, Uram, én erõm és mentsváram, menedékem a nyomorúság idején! (Jer 16,19a)
Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. (2Kor 4,8)

Meg fogunk keresni

Kedves Keresztyének!

Ezt a küldetést bízom rátok - tulajdonképpen nevezhetitek a nagy misszióparancsnak is. El kell mennetek mindenkihez mindenhová, és hívjátok őket, hogy legyenek az Én tanítványaim. Kereszteljétek meg őket, és tanítsátok meg arra, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit nektek parancsoltam.

Az Ő erőterébe kerülni

Ne légy tõlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! (Zsolt 22,12)

Krisztus mondja: "A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyõztem a világot." (Jn 16,33)

Uram! Légy velem, mert szükségem van rád!

Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építõk! Zsolt 127,1

Meg nem alkuvó elszántság

Egy farmer, ahogy egy nap az úton haladt, egy hirdetést pillantott meg a helyi repülőtérnél, amelyen ez állt: Tapasztalja meg a repülés izgalmát!

A farmer azt gondolta magában: Holnap van a feleségem születésnapja. Szeretném, ha megtapasztalná a repülés izgalmát! Ez biztosan egy szép születésnapi ajándék lenne.

Győzd le önmagadat!

Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. (Péld 16,9)

Keresztelõ János így válaszolt: "Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennybõl adatott meg neki." (Jn 3,27)


Mutass utat az élet rengetegében, Istenem!

Legyen meg a te akaratod

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsõséget szeretetedért és hûségedért! (Zsolt 115,1)

Aki magától szól, a saját dicsõségét keresi, aki pedig annak dicsõségét keresi, aki elküldte õt, az igaz, abban nincs hamisság. (Jn 7,18)

Tartalom átvétel