Skip to main content

engesztelés

02.08 Örök váltságot szerzett

„Mikor pedig Krisztus, mint a jövendő javak főpapja eljött... az Ő tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve" (Zsid 9,11).

11.24 Engesztelő Áldozat

Dátum: 
2019.11.24

1János 2,2

10.15 A missziói üzenet kulcsa

"És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1Jn 2,2).

10.07 Kiengesztelés

"Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

08.20 Engesztelő Áldozat

Dátum: 
2019.08.20

Róma 3,21-26

10.28 Tudatlanságból elkövetett bűnök

Dátum: 
2019.10.28

"...és bocsánatot nyernek, hiszen nem volt szándékos a vétek" (4Móz 15,25).

 Sokszor egyáltalán nem látjuk bűneinket, mert tudatlanok vagyunk. Biztosak lehetünk abban, hogy sok ilyen tudatlanságból elkövetett bűnünk van, cselekedeti és mulasztási bűnök egyaránt. Teljes jóhiszeműséggel azt gondoljuk, hogy Isten szolgálatára cselekszünk bizonyos dolgokat, pedig azokat Ő nem parancsolta és nem is fogadhatja el.

05.01 Csupa dal

Dátum: 
2019.05.1

"A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak" (Ézs 55,12).

01.23 Tökéletes áldozat

Dátum: 
2019.01.23

"Tegye kezét az áldozat fejére, hogy kegyelmet és engesztelést nyerjen" (3 Móz 1,4).

Ha egy tulok engesztelő áldozattá lehetett az azt feláldozó bűnös helyett, aki rávetette a kezét és ezzel a bűneit is az áldozati állatra, mennyivel inkább engesztelő áldozat Krisztus érettünk, ha áldozatát hittel elfogadjuk.

Hitem ráveti kezét
ó Krisztus, drága fődre,
vezeklőn állok eléd,
bűneimet kiöntve.

11.29 Békülj meg

„Mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten orcáját látnám" (1Móz 33,10).

10.11 A testté létel

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 2,10-18

MOST SAJÁT jövőnket, múltunkat és jelenünket ismerjük meg. Fejedelmünk vezérel bennünket, mint az eljövendő dicsőség fiait (10. v.). Urunk úgy beszélt rólunk, amikor feltámadt a halálból, mint testvéreiről (11-12. v.). Urunk kincsként őriz bennünket, mint Isten gyermekeit, akiket most Neki adott, mint az Ő szeretetajándékát (13. v.)

Ha a 9. verset is belevesszük ebbe a szakaszba, három lépést figyelhetünk meg Urunk testet öltésében, valamint annak háromféle célját.

09.13 Nem a teljesítményünk számít!

„Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a gonosz lelkiismerettől" (Zsid 10,22).

08.17 A vétekáldozat zsoltára

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 69,1-37

A ZSOLTÁR CÍME a következő: „Az éneklőmestemek a sósannimra". A sósannim szó liliomokat jelent. A négy zsoltárt, amely ezt a címet viseli, hagyományosan a páska időszakával kapcsolták össze. A Szentírásban a liliom négy helyen található meg, amelyek annak a négy zsoltárnak felelnek meg, ahol a címet megtaláljuk.

A völgy lilioma - a kereszt, Zsolt 69.

A mező lilioma - Salamon teljes dicsőségében, Zsolt 45.

A tövisek közt lévő liliom - megpróbáltatás és nyomorúság, Zsolt 80.

A kertben lévő liliom - bizonyságtétel és győzelem, Zsolt 60.

03.02 Az Úr ünnepei

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 23,1-44

ENNEK A FEJEZETNEK minden ünnepe örömünnep, az engesztelési ünnepet kivéve: de ebből az alkalomból „sanyargassátok meg magatokat", mivel bűnük elfedezésén volt a hangsúly, 27. v. Minden ünnep előre ki volt jelölve.

(1)  Páska, 5. v, Állandó emlékeztető volt ez a megváltásra; Izráelt Isten kihozta a rabszolgaságból. Itt arról van szó, hogy Krisztus a mi páskabárányunk, akit feláldoztak értünk. Minden a Báránnyal kezdődik. Közvetlenül ez után jön a

02.28 Az engesztelés napja

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 16,1-34

MIELŐTT ÁTTEKINTENÉNK magát a napot, vegyük észre, hogy amikor a jubileumi év eljött, az engesztelés napján, 3Móz 23,27-28 (szó szerint: engesztelések), nyitották azt meg, 3Móz 25,9.

02.11 Közöttük fogok lakni

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 25,1-40

A  szent sátor ALAPVETŐ CÉLJA az volt, hogy Isten a népe között lakhasson, 8. v. Hogy a szent Isten hogyan lakhat egy szentségtelen nép között, azt a rézoltárról való gondoskodás magyarázza meg, amely az udvarban állt, valamint a kegyelem ülőszéke a szentek szentjében. Isten ezek által biztosítja az igazságot, amelyen találkozhat övéivel, miközben megőrzi saját szentségét és igazságát. Erre a célra adományokat szedtek „minden embertől, akit szíve hajt arra", 2. v.

06.11 Mi a szeretet?

,,Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért." 1János 4,10

Istent a szeretet arra indítja, hogy határtalan jóindulattal halmozzon el másokat, akit szeret, annak jó és tökéletes ajándékokat ad.

Mikor halok meg?

Egy család súlyos autóbalesetet szenvedett. Mike, a két fiútestvér közül a fiatalabbik, súlyosan megsebesült, és vérátömlesztésre volt szüksége. Mike nyolcéves bátyjának, Dannynak megegyezett a vércsoportja az öccséével.

Kifizette minden addósságunk

Az Úr mennyei kenyérrel tartotta jól õket. Megnyitotta a kõsziklát, és ömlött a víz, folyó áradt a szomjú földön. Mert emlékezett szent ígéretére. (Zsolt 105,40-42)

Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. (Mt 6,34)

Légy velem, Uram, ha elcsüggednék!

Bárányévad Új-Zélandon

A juhtenyésztéséről híres Új-Zéland gyönyörű, zöld lankái mindenütt fehér juhoktól tarkállnak. Az évenkénti bárányévad idején kisbárányok ezrei jönnek világra. Sajnos némelyik elpusztul a születéskor. Sok anyajuh is elhull a bárányévad alatt; ellés közben pusztulnak el.

Egy győztes vére

Dr. Felix Ruh párizsi zsidó orvos Louis Pasteur munkatársa volt az ún. csíra-elmélet szemléltetésénél. Az orvos unokája fekete diftériában halt meg, és Dr.

Tartalom átvétel