Skip to main content

erő

03.05 Tékozlásban erő

Ahol csak hirdetik az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére" (Mk 14,9).

02.27 Élj az erőforrásodból!

Akik Őreá néznek, azok felvidulnak és arcuk meg nem pirul" (Zsolt 34,6).

02.01 Az Úr öröme a te erősséged

Mindenkor örüljetek...mindenekben hálát adjatok!" (1Tesz 5,16.18).

01.30 Honnan jön az erő?

Virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libanon" (Hós 14,6).

Kereszt és a szárnyalás

Azok, akik megtanulták a keresztet magukra venni, azt fogják tapasztalni, hogy az lelkük számára az lesz, ami a madárnak a szárnya és a hajónak a vitorlája.

1Kor 1.18 A keresztről szóló üzenet bolondság azok számára, akik elvesznek, de számunkra, akik az üdvösség felé haladunk, Istennek erejét jelenti.

Erő a keresztben

Krisztus ereje a keresztben volt. A mi erőnk is a keresztben van. Csak azok tudják legyőzni a világot, akik fel tudják venni érte a keresztet.

Lk 14. 27 Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem, az nem lehet a tanítványom!
2Tim 3. 5 Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus!

01.09 Erőgyűjtés

„Vigadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyükön!" (Zsolt 149,5).

12.16 Harcolj Isten előtt

"Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét... imádkozzatok minden időben..." (Ef 6,13.18).

12.03 Sem erővel, sem hatalommal

"Az én beszédem és igehirdetésem pedig nem emberi bölcsességen alapuló meggyőző szavakban állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában" (1Kor 2,4).

09.01 Isten Ereje

Dátum: 
2019.09.1

1Korintus 1,18.24

04.14 A Szellem munkálta legyőzhetetlenség

"Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem" (Mt 11,29).

03.24 Erős Isten

Dátum: 
2019.03.24

Ézsaiás 9,6-7

03.08 A Kő, Amelyet Az Építők Megvetettek

Dátum: 
2019.03.8

Zsoltárok 118,22; Máté 21,42; Márk 12,10; Lukács 20,17

03.06 Növekvő nyomorúság között

"...sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban" (2Kor 6,4).

02.18 Üdvösségem Szarva

Dátum: 
2019.02.18

Zsoltárok 18,3.36-43

ÜDVÖSSÉGEM SZARVA

Easton Bibliai szótára így írja le a "szarv" szó használatát: "Ezt a szót használják képletesen is az erőre és tisztességre. A szarvak kiábrázolnak hatalmat, uralmat, dicsőséget... A szarvak szimbólumai a királyi méltóságnak és hatalomnak is."

Ez néhány szép gondolatot sugall üdvösségünkkel kapcsolatban is. Dávid látta Isten üdvösségének hatalmát, amikor veszélyben volt. A mi üdvösségünk messzemenően nagyobb, mint Dávidé.

02.09 Kimerültél szellemileg?

"Örökkévaló Isten az Úr... nem fárad és nem lankad el" (Ézs 40,28).

01.29 Fellegvár, Erõsség

Dátum: 
2019.01.29

2Sámuel 21,20-22; 22,1-7

Tartalom átvétel