Skip to main content

erő

12.03 Sem erővel, sem hatalommal

"Az én beszédem és igehirdetésem pedig nem emberi bölcsességen alapuló meggyőző szavakban állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában" (1Kor 2,4).

09.01 Isten Ereje

Dátum: 
2018.09.1

1Korintus 1,18.24

04.14 A Szellem munkálta legyőzhetetlenség

"Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem" (Mt 11,29).

03.24 Erős Isten

Dátum: 
2018.03.24

Ézsaiás 9,6-7

03.08 A Kő, Amelyet Az Építők Megvetettek

Dátum: 
2018.03.8

Zsoltárok 118,22; Máté 21,42; Márk 12,10; Lukács 20,17

03.06 Növekvő nyomorúság között

"...sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban" (2Kor 6,4).

02.18 Üdvösségem Szarva

Dátum: 
2018.02.18

Zsoltárok 18,3.36-43

ÜDVÖSSÉGEM SZARVA

Easton Bibliai szótára így írja le a "szarv" szó használatát: "Ezt a szót használják képletesen is az erőre és tisztességre. A szarvak kiábrázolnak hatalmat, uralmat, dicsőséget... A szarvak szimbólumai a királyi méltóságnak és hatalomnak is."

Ez néhány szép gondolatot sugall üdvösségünkkel kapcsolatban is. Dávid látta Isten üdvösségének hatalmát, amikor veszélyben volt. A mi üdvösségünk messzemenően nagyobb, mint Dávidé.

02.09 Kimerültél szellemileg?

"Örökkévaló Isten az Úr... nem fárad és nem lankad el" (Ézs 40,28).

01.29 Fellegvár, Erõsség

Dátum: 
2018.01.29

2Sámuel 21,20-22; 22,1-7

11.14 Lélektől vezettetve

Dátum: 
2018.11.14

Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész! (2Kir 2,9)

Elizeus elkezdi szolgálatát, és Isten edzi a hitét. Eddig ő csak Illés szolgája volt. A nagy próféta végezte Istentől kapott feladatát. Most azonban neki közvetlenül Istennel van már kapcsolata, tőle kapja az utasítást, tőle kell várnia az erőt és bölcsességet is. Lesz-e hozzá hite?

11.08 A kegyelem ereje

Dátum: 
2018.11.8

"Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz" (2Kor 12,9).

 Gyengeségünk azért olyan értékes, mert helyet készít az isteni erőnek. Soha nem ismertük volna fel a kegyelem erejét, ha nem éreznénk természettől való gyöngeségünket. Áldott legyen az Úr a testünkbe szúrt tövisért, és a Sátán kísértéseiért, mert mindezek Isten kegyelméhez hajtanak bennünket.

10.11 Az Úr ereje szabaddá tesz

Dátum: 
2018.10.11

„Hatalmassá lesznek az Úr által, és az Ő nevében bízva élnek - így szól az Úr" (Zak 10,12).

08.02 Mondd, ha nehezedre esik is

Dátum: 
2018.08.2

„Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj" (2Móz 4,12).

07.19 A zarándok felszerelése

Dátum: 
2018.07.19

„Vas-, rézzáraid legyenek cipőiden: és élteden át tartson erőd" (5Móz 33,25 - Angol bibliafordítás szövege).

  Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára: cipőről és erőről.

06.11 Erő áradt ki belőle

Dátum: 
2018.06.11

Jézus azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle... (Mk 5,30)

Egy zsinagógai elöljáró a súlyos beteg lányához hívta Jézust. Ő azonnal indult is, de a sok embertől csak lassan tudott haladni. Ráadásul meg is állt útközben, és ezt kérdezte: ki érintette a ruhámat? Egy sokaságban ezt nehéz megállapítani, de ő érezte, hogy erő áradt ki belőle. Kiderült, hogy egy gyógyíthatatlanul beteg asszony ért hozzá azzal a hittel, hogy így meggyógyul. S úgy is történt.

04.22 Erőt ad a felkeléshez

Dátum: 
2018.04.22

"Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket" (Zsolt 146,8).

Görnyedezem? Terjesszem ezt az ígéretet sürgősen az Úr elé! Olyan Istenünk van, akinek lényéből fakad, hogy kész örömmel felemelni a görnyedezőket. A bűn terhel, vagy a bűntudat emészt? Akkor Jézus Krisztus váltságműve emeljen fel és nyugtasson meg! Ó, Uram, emelj fel a te irgalmad szerint!

04.18 Dávid, az Isten szíve szerinti férfi

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 16,10-12.17-21; 17,20.28-29.32-37

Isten úgy írta le Dávidot, mint "szívem szerint való férfiút,... ki minden akaratomat véghez viszi", Csel 13,22. A mai olvasnivalónk ennek a férfiúnak kedves jellemvonásait szemlélteti.

03.24 Sámson gyengesége

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 14,1-20

A vasárnapi iskolák Sámson-ábrázolásai herkulesi erővel festik meg őt. Látjuk, ahogyan széttép egy oroszlánt, megöl ezer filiszteust egy szamárállcsonttal, Gáza kapuival a vállain sétál, és csodáljuk dagadó izmait. A Szentírás nem így írja le. Nincs rá bizonyíték, hogy Sámson izmosabb volt másoknál. Erejének titkát nem a jól kifejlesztett bicepszek jelentették, hanem Ura iránti odaadása, vagyis nazíreusi fogadalma.

Tartalom átvétel