Skip to main content

értékek

08.03 Előtűnik igazi tartalmuk

„És ül mint ötvös vagy ezüst-tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint aranyat vagy ezüstöt" (Mal 3,3).

04.01 Valódi érték

„Nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is. Amazok ékességre, emezek közönséges használatra valók. Ha tehát valaki ez utóbbiaktól magát tisztán tartja, ékességre való edény lesz" (2Tim 2,20-21).

01.12 Zsengék

„Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül" (Jel 14,4).

10.19 Az elhanyagolt titok

"Az én országom (királyságom) nem e világból való" (Jn 18,36).

08.06 A kincs

Dátum: 
2019.08.6

Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. (Fil 3,7)

Jézus ezt mondta Pálról: „ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok... előtt" (Károli). A név magát a személyt jelentette. Pál tehát olyan edény, akiben Krisztus él, és őt viszi másokhoz. Krisztus-hordozó lett, úgy, ahogyan ezt Istvánnál látta korábban. Később ő írta Korinthusba: a mi kincsünk cserépedényben van. Élete tartalma tehát Krisztus lett.

07.20 Mire való a pénzünk?

Dátum: 
2019.07.20

Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. (1Tim 6,10)

Mi a pénz? A gazdasági életben általános értékmérőként és csereeszközként használt érme vagy bankjegy.

06.16 Jézus haragja

Dátum: 
2019.06.16

...ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává! (Jn 2,16)

Sokan szeretnek hivatkozni arra, hogy virágvasárnap még Jézus is méregbe gurult, és haragjában ostorral verte ki a templomból a kereskedőket és pénzváltókat. Íme - mondják -, mennyivel érthetőbb és megbocsáthatóbb, ha mi valami hasonlót teszünk.

06.04 Rendkívül értékes vagy neki

Dátum: 
2019.06.4

„Az én tulajdonommá lesznek - mondja a Seregek Ura - azon a napon" (Mal 3,17).

03.25 Mennyit látunk a valóságból?

Dátum: 
2019.03.25

Jézus erre így szólt: „Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta..." (Jn 12,7)

Néha nagyon felszínesen értékeljük az eseményeket. Nem is sejtjük, mi lehet egy-egy mondat, mozdulat, cselekedet mögött. Márpedig helyesen értékelni csak az tud, aki a teljes valóságot látja. Jézus Krisztus erre tanít minket.

Ő feltámasztotta Bethániában Lázárt. Utána Lázár testvérei meghívták sokadmagával egy vacsorára. Nagy szenzáció volt: Lázár, aki halott volt, ott ül Jézus mellett. Márta felszolgált, Mária pedig...?

12.17 Igazi érték

„Ó, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafírokra alapítalak" (Ézs 54,11).

12.26 Mindennél fontosabb

„Sodoma királya azt mondta Abrámnak: Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak!" 1Mózes 14,21

08.31 Igazi érték

„Ellenben, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan gazdagságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem." Filippi 3,7-8

08.26 Maradandó értékek

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá." Zsoltár 90,17

Olyan Ige ez, amelyen érdemes elgondolkodnunk, és olyan szándék, amelyért érdemes imádkoznunk! Olyan célt tűzzünk magunk elé, ami maradandó.

08.03 Miben gyönyörködik Isten?

"Nem a férfi izmaiban gyönyörködik." Zsoltár 147,10

Az emberi értékek a Mindenható előtt nem sokat jelentenek!

Gondolhatunk a sportvilágra. A karcsú és gyors versenyfutóra, aki átszakítja a célszalagot, s diadalittasan emeli karját a magasba. A kosárlabda-játékosra, aki ügyesen mozog az ellenfél térfelén, és a kosárba dobja a döntő pontokat hozó labdát. A labdarúgóhősre, aki kijátssza a védőket, és védhetetlenül belövi a győztes gólt.

05.27 Mi adja az értéket?

„...mi nagyobb: az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat?" Máté 23,17

Ámulatos Istenünk van

Az Úr pedig figyelt és hallgatott,és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Mal.3.16

Ingyen ölelés/Free Hugs

Video: 
Video

A világ számos városában indult mozgalom képei önmagukért beszélnek.

Amennyi Te vagy bennem

Tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. (1Sám 12,22)
Az üdvösség a zsidók közül támad. (Jn 4,22)

Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében!

Azt viheted el, amit elajándékoztál

Jertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe! (Jer 50,5)

Ilyen bizodalmunk a Krisztus által van Isten iránt. Õ tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. (2Kor 3,4.6)

Uram! Adj a te nevedben másokért szolgáló életet!

A társasági hölgy

Egy csinos társasági hölgyet meghívtak egy előkelő jótékonysági vacsorára New Yorkba. Az asztalnál egy gazdag ügyvéd mellett kapott helyet. A vacsora alatt megismerkedtek, és élvezték egymás társaságát. Amikor a vacsora véget ért, az ügyvéd odahajolt a nőhöz, és megkérdezte tőle, hogy lefeküdne-e vele 10.000 dollárért. A nő elpirult, de igent mondott.

Tartalom átvétel