Skip to main content

felelősség

02.12 Korlátozta önmagát - nagy a felelősségünk

Kezeim munkáját csak bízzátok reám!" (Ézs 45,11).

Itt, az időben Isten sem szabad. Nem úgy mozgatja gyermekeit mint sakkfigurákat a táblán, hanem önmagát korlátozva, szabad választást engedett nekik. Tudatosan tette ezt, a végső eredmény ismeretében. Az örökkévaló múltban Isten akarata korlátlan volt, és nem létezett más akarat. Az örökkévaló jövőben szintén korlátlan hatalommal fog bírni, mert addigra győzelmet arat a szeretet, és az ember szabad akarata megegyezik az Ő akaratával. Ez az Isten dicsősége.

Jelennek él

Aki csak a jelennek él – akár Ézsau –, eljátssza a jövőjét.

11.04 A valóság tekintélye

"Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8).

09.09 Tedd meg magad 2. - Eltökélt fegyelmezés

"...foglyul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak" (2Kor 10,5).

08.18 Bíró

Dátum: 
2019.08.18

ApCsel 17,22-34

06.22 A kikerülhetetlen vizsga

"Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek" (Mt 7,2).

06.13 Vőlegény

Dátum: 
2019.06.13

Máté 9,14-15

04.03 Vajha megismerted volna te is!

"Vajha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől!" Lk 19. 42

03.18 Összeszedjem magam ehhez?

"Isten félelmében vigyük véghez a mi megszentelődésünket" (2Kor 7,1).

02.15 Őrizője vagyok-e a testvéremnek?

"Mert közülünk senki sem él önmagának" (Róm 14,7).

12.21 Titusz (2)

OLVASNIVALÓ: 
Titusz 1,1-5.10-16

Pál azt a szót használja, hogy "hagytalak", ami máshol azt jelenti, hogy "elhagytalak". Mi miatt távozott Krétából olyan hirtelen és váratlanul? Feltehetőleg nem érzete túl jól magát emiatt. Azonban Istennek volt egy szolgája, Titusz, akire Pál nyugodtan rábízhatta, hogy megtegyen sok dolgot, amelyeket ő maga tett volna meg, ha mások lettek volna a körülmények.

12.20 Mire való az ünnep?

Dátum: 
2019.12.20

A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! (Ézs 30,15)

Pilinszky János ezt írja az ünnepek lényegéről: „A statisztika azt mutatja, hogy az ünnep sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülést jelenti... A keresztény ünnep a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kell hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés..., valójában bekapcsolódásnak kell lennie. Az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja."

12.18 Juliusz, a százados

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 27,1-3.9-12.42-44

Juliusznak volt a felelőssége, hogy számos foglyot vigyen Cézáreából Rómába. Minthogy egy tekintélyes sereg római századosa volt, nagyon jól felkészült a feladatra, és sok katonával rendelkezett, akik segítségére lehettek feladatainak teljesítésében. Neki kellett biztosítania minden fogoly biztonságos megérkezését. Az útnak nem lehetett kudarc a vége. Az ellenőrzési rendszernek olyannak kellett lennie, hogy kizárja a szökés minden lehetőségét. Nem tudjuk, hogyan lehetett Pálnak megengedni, hogy Lukács és Arisztarkhosz vele menjen.

12.02 Isten ígérete szerint

Dátum: 
2019.12.2

...minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. (2Pt 3,14)

Az adventi időszak a jövőre irányítja figyelmünket. Vajon hogyan alakul az emberiség jövője, és a mi személyes életünk számára mit tartogat a jövendő?

Vannak, akik nem szeretnek ezzel foglalkozni, csak a mának élnek, azt akarják élvezni. Milliók vallják: a holnap bizonytalan, fő, hogy ma érezd jól magad.

08.20 Az állam

Dátum: 
2019.08.20

Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak..., mert Isten szolgája az a te javadra. (Róm 13,1.4)

07.11 Úgy, mint Pató Pál?

Dátum: 
2019.07.11

"...a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. (Lk 16,8)

Jézusnak ezt a példázatát sokan félreértik. Arról van itt szó, hogy egy sáfár (vagyonkezelő) sikkasztott, és emiatt elbocsátják. Megijed, mert „kapálni nem tud, koldulni szégyell", mit tegyen, hogy biztosítva legyen a jövője? Gyorsan hívatja az ügyfeleket, és mindegyiknek elenged a tartozásából, hogy később majd jóindulattal legyenek hozzá.

07.01 Felelősség békeidőben

Dátum: 
2019.07.1

Jósáfátnak egyre nagyobb lett a hatalma. (2Krón 17,10-19)

Ez a szakasz arról szól, mit adott Isten Jósáfátnak uralkodása elején, és mit tett ő azzal.

„...az Úr rettegést támasztott a Júda körül levő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen." Néha Isten úgy védelmezi az övéit, hogy félelmet támaszt ellenségeikben. Olykor nem is tudjuk, milyen veszélyek közt járunk. Isten ott is véd, ahol nem sejtjük.

06.15 Jézus hazaszeretete

Dátum: 
2019.06.15

Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta... Bár felismerted volna... a békességre vezető utat! (Lk 19,41-42)

03.18 Gedeon: a győzelmes hadvezér

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 7

Gedeon Istentől függött, és odaszentelte magát az Ő ügyének. És mi? Eszerint igaznak kellene lennie mireánk is: mind valamilyen ránk bízott munkában, mind valamilyen felelősségben, amely a vállunkon nyugszik, mindpedig valamilyen útban, amely előttünk áll. Isten ilyen hívő embereket használ fel. Gedeon hadseregének micsoda lecsökkentése történik! 22 000 ember megy haza; ők félnek. 9700 téveszti szem elől a célt az ívásnál; ők könnyen felkészületlenek lehettek volna, és elbocsátották őket. Ezt magunkra is alkalmazhatjuk.

Tartalom átvétel