Skip to main content

figyelem

08.19 Meg tudsz állni, és várni?

„Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! Akik állnak az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban" (Zsolt 135,1-2).

04.03 Vajha megismerted volna te is!

"Vajha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől!" Lk 19. 42

02.14 A figyelés iskolája

"Amit nektek a sötétben mondok; a világosságban mondjátok és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek" (Mt 10,27).

02.13 Odaadással hallgasd Őt

"Szólj Uram, mert hallja a te szolgád" (1Sám 3,10).

11.21 Az Úrra figyelj és megszabadulsz!

Dátum: 
2019.11.21

"Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!" (Ézs 45,22).

08.17 Ezékiel megbízatása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 33,1-9

Egy őrszemnél normális dolog volt, hogy figyelmeztessen az ellenséges erők közeledésére. Azt kívánták tőle, hogy a küszöbön álló veszély első jelére fújja meg a trombitát, hogy a népet riadókészültségbe helyezze. Ha egy ilyen ember állt őrszemként a toronyban, vagy a városfal leggyengébb részénél, természetesen azonnal figyelmeztetést kellett adnia, ha porfelhőt látott felemelkedni, amelyet közeledő haderő keltett. A trombita harsogó hangjára a bölcs ember komolyan vette a figyelmeztetést, és vagy elmenekült a városból, vagy felkészült a közeledő ellenség fogadására.

07.10 Istentisztelet a hétköznapokban

Dátum: 
2019.07.10

...fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek... (2Krón 20,21)

Ez alkalommal egészen szokatlan módon adott győzelmet Isten az ő népének. Miután böjtöltek és imádkoztak, Jósáfát „seregei" előtt mentek az énekes léviták „szent öltözetben", és dicsőítették az Urat, utánuk a nép. Velük szemben az ellenség. Jósáfát bátorította az embereket: higgyetek az Úrban, és higgyetek az ő prófétáinak! - akik ugye azt mondták, hogy ez az Úr harca lesz.

06.04 Ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit

OLVASNIVALÓ: 
2KiráIyok 6,8-23

LÁTJUK AZ ÚR GONDVISELÉSÉT, amely megengedi az ellenséges betöréseket.

Az Úr előzetes figyelmeztető rendszere: veszélyelhárítás, 8-10. v. Az izraelieknek meg kellett vallaniuk: „Veszendő mezopotámiai volt az atyám", 5Móz 26,5. Nagyon gyakori, hogy az fenyegeti belső létünket, amik egykor voltunk, mielőtt a kegyelem elhívott bennünket.

Az, hogy Isten mindentudó, egyikünk előtt sem kétséges. De szeretné népét is tájékoztatni a Sátán megtévesztéseiről, 2Kor 2,11.

04.16 Paradoxon

„...mint halálra váltak, és íme, élők." 2Korintus 6,9

A Biblia tele van paradoxonokkal, azaz olyan igazságokkal, amelyek éppen ellentétesek azzal, amit általában elvárnánk; vagy olyan igazságokkal, amelyek egymásnak látszólag ellentmondanak. G. K. Chesterton szerint „paradoxon az az igazság, amely a dolgokat a feje tetejére állítja, hogy ezzel felhívja magára a figyelmet".

Ha megmentjük életünket, elveszítjük azt; ha elveszítjük életünket, megmentjük azt (Mk 8,35).

Neked mindig van számomra valami fontos

Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra, mert hozzád imádkozom! (Zsolt 5,2-3)
Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak 5,16b)

Az álláskérelmező

Akkoriban, amikor még a távíró volt a leggyorsabb távközlési eszköz, egy fiatalember munkára jelentkezett, mint morzekód-operátor.

Megtérés és higgadtság

Bizony, te elrejtõzködõ Isten vagy, Izráel Istene, szabadító! (Ézs 45,15)
Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki õt. (Jn 1,18)

Istenem, add, hogy rád tudjam bízni az életem!

Figyelj Krisztusra!

Tûzbe teszem, megtisztítom, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom, ahogyan az aranyat próbálják. Õ segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom õt. (Zak 13,9)

Nézz fel!

Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. (Dán 12,2)
Aki a Léleknek vet, a Lélekbõl fog aratni örök életet. (Gal 6,8)

Alkotó Uram, kérlek, indíts téged követõ életre!

Ki van a középpontban?

Mikor János 8-ban az írástudók és a farizeusok előhozzák a házasságtörésen kapott asszonyt, azt olvassuk, hogy „középre állították azt". Az érdekes ebben az, hogy valójában Krisztus volt a középpontban. Nem az asszonyt vádolták, illetve nem ő számított nekik.

Legyen "füled" meghallani

Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és õ hordozza bûneiket. (Ézs 53,11b)
Krisztus eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek". Mert általa van szabad utunk mindkettõnknek egy Lélekben az Atyához. (Ef 2,17-18)

Istenünk, nyisd meg fülünket szavad meghallására!

Krisztusi indulat legyen bennetek

Amikor elvonult az Úr, nagy és erõs szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr elõtt; de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tûz támadt; de az Úr nem volt ott a tûzben. A tûz után halk és szelíd hang hallatszott. (1Kir 19,11-12)

Figyeljünk az õ halk, de magabiztos, nyugtató szavára

Több jót teszek veletek, mint azelõtt. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. (Ez 36,11)

A Krisztus Jézussal való közösségben mindenben meggazdagodtatok. (1Kor 1,5)

Istenünk! Te csendesíted le körülöttünk a forrongó, kavargó világot. Adj erõt megállni, és rád figyelni!

Tartalom átvétel