Skip to main content

hála

03.15 Örvendez az én szívem az Úrban

„És imádkozott Anna: Örvendez az én szívem az Úrban" (1Sám 2,1).

Vannak területek

Vannak területek, ahová a sátán nem követhet bennünket. Ilyen terület: a magasztalás és a hálaadás.

02.23 Eltökélte magát a szolgálatra

"Az Ember Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon" (Mt 20,28).

12.28 Megszabott idő

Dátum: 
2019.12.28

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. (Préd 3,1)

Így az év vége felé óhatatlanul gondolkozunk az időről. Mi az, menynyi van belőle, mire kapjuk, kapunk-e még és mennyit? Az a határ, amelyet az évek közt vonunk, mesterséges, de ha kiértékelünk egy ilyen szakaszt, segíthet abban, hogy a következőt - ha még kapunk - helyesebben töltsük el.

11.30 Követte őt

Dátum: 
2019.11.30

És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Mk 10,52)

11.28 Csak azt tegyük, amit Isten megáldhat

Dátum: 
2019.11.28

"Áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra..." (5Móz 28,8).

10.21 Szüntelen hála

Dátum: 
2019.10.21

...mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5,18)

Miért írja a Szentírás többször, hogy tartsuk számon Isten jótetteit, köszönjük meg újra és újra ajándékait, bővölködjünk a hálaadásban?

S mi a haszna annak, ha egymás iránt sem fukarkodunk a hálával? Nekünk is, másoknak is nagyon hasznos ez, és Isten dicsőségét is szolgálja. Hogyan?

10.20 Egyikük visszatért

Dátum: 
2019.10.20

Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. (Lk 17,16)

Amikor egyszer Jézus úton volt, tisztes távolból tíz leprás kiáltott neki: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő elküldte őket a papokhoz, akkoriban ők igazolhatták, hogy nem fertőző betegek, közösségbe mehetnek. Mire odaértek, mind meggyógyult. Kilenc boldogan sietett haza, egy azonban visszament Jézushoz, és dicsőítette Istent.

10.18 Önszeretet?

Dátum: 
2019.10.18

A második (parancs) ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mk 12,31)

Egy új keletű tévtanítás szerint a szeretet kettős parancsa három, mert nemcsak azt mondja, hogy szeresd Istent és felebarátodat, hanem azt is, hogy szeresd önmagadat. A helyes önértékeléshez és önmegvalósításhoz szüksége van az embernek arra is, hogy megtanulja szeretni önmagát. Mit ír erről a Szentírás?

10.18 A leprás (bélpoklos) samaritánus

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 17,11-19

Az Úr Jézus Jeruzsálem felé haladt, és amikor belépett egy bizonyos faluba, találkozott tíz leprás férfival. Micsoda szánalomra méltó látvány lehetett! "Megálltak távol", mert a betegség fertőző természete ezt megkívánta, de ezen felül a törvény is előírta, 3Móz 13,46. Ők tehát betegek, tisztátalanok voltak, és elkülönülten kellett lakniuk a táboron kívül.

09.16 Mi lesz a kárral?

Dátum: 
2019.09.16

Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. (Róm 8,33)

Valaki ezt kérdezte: óriási ajándék a bűnbocsánat, kimondhatatlanul nagy dolog, hogy el lehet rendezni Istennel és emberekkel a bűnöket, le lehet zárni a múltat, és békesség lesz az ember szívében. De mi lesz az okozott kárral? Például egy alkoholista megtér Jézushoz, megszabadul szenvedélyéből - de ott marad körülötte a tönkretett lakás, és szerettei, akiket évekig gyötört, s ez emlékezteti sötét múltjára.

08.08 Szenvedések közt

Dátum: 
2019.08.8

Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! (2Tim 3,11)

Jézus Krisztus előre felkészítette Pált, hogy sokat kell majd az ő nevéért szenvednie. Az apostol az utolsó levelében így emlékezik vissza: milyen üldöztetéseket viseltem el! Azonban soha nem dicsekedett szenvedéseivel, és nem panaszkodott miattuk. Vállalt mindent Krisztusért és mások üdvösségre segítéséért.

06.27 Annyira komoly?

Dátum: 
2019.06.27

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, (1Jn 1,9)

A Szentírás erőteljes képekkel szemlélteti, hogy Isten mit tesz a megvallott bűnökkel. Minden kép arról szól, hogy amilyen komoly következményei vannak a bűnnek, ugyanolyan komolyan veszi Isten a bűnbocsánatot is.

06.07 A gondviselő Isten

Dátum: 
2019.06.7

De keressétek először az ő országát (királyi uralmát) és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. (Mt 6,33)

03.30 Imádság, hálaadás, dicséret

Dátum: 
2019.03.30

"Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Fil 4,6-7).

03.21 A sokaság

Dátum: 
2019.03.21

Ettek és jóllaktak mindnyájan... (Lk 9,17)

03.18. Engedelmes szív

Dátum: 
2019.03.18

Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet... (1Kir 3,9)

02.25 Kié a gyermekünk?

Dátum: 
2019.02.25

Legyen egész életére felajánlva az Úrnak! (1Sám 1,28)

A gyermeket váró, gyermeket nevelő szülők jellegzetes típusai: Az aggódó szülő így gondolkodik: jaj, mennyi veszély leselkedik rád, gyermekem. Gonosz világba érkezel, rajtunk kívül senkire sem számíthatsz, de mi sem tudunk mindentől megóvni. Annyi mindennek ki vagy szolgáltatva. Ki fog vigyázni rád?

01.03 A hála haszna

Dátum: 
2019.01.3

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt... (Fil 4,6)

A helyesen imádkozó hívő Isten imádása után még mindig nem a kéréseit sorolja, hanem hálát ad: „hálaadással tárjátok fel kéréseiteket..."

09.12 A jókedvű adakozót szereti az Isten

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 21,1-31

„JOBB ADNI, mint kapni", Csel 20,35, ez az egyetlen az Úr feljegyzett mondásai között, amelyet az Újszövetség idéz, de nem található meg az evangéliumokban. Az adakozásra vonatkozik. Nem kétséges, hogy maga Salamon nagylelkű volt, és önként adakozott az Úr templomára és annak szolgálataira: vö. 1Kir 5-8. Annak volt a fia, aki a valaha is éltek közt a legbőkezűbb hozzájáruló volt az Isten házához.

Tartalom átvétel