Skip to main content

helyreállás

01.21 Fogadd el helyreigazító eljárását

Fel ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr, hogy el ne hulljatok a ti ellenségeitek előtt" (4Móz 14,42).

01.12 Az Emberek Gyógyítója

Dátum: 
2019.01.12

2Mózes 15,12-27
Az Emberek Gyógyítója, Jahve-Rofekha

09.18 A hit harca

Dátum: 
2019.09.18

Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen..., hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. (Gal 5,17)

Amikor valaki új szívet kap Istentől, elkezdődik életében egy sajátos harc: a test és a Lélek harca.

09.18 Péter helyreállítása

OLVASNIVALÓ: 
János 20,1-10

Amikor az Úr meghalt, Péter előtt nyilván úgy tűnt, hogy valóban eljött a vég. Vele együtt el voltak temetve az ő reményei és törekvései is. A kereszt úgy jött, mint egy nagy megrázkódtatás, de még nagyobb megrázkódtatás volt, ami következett - a feltámadás! A harmadik nap reggelén az Úr Jézus feltámadt a halálból. Amikor megjelent először Máriának, megkérte őt, hogy vigyen üzenetet a tanítványoknak és Péternek. Rövidesen meg fogják őt látni Galileában. A Péterre való külön utalás arra szolgált, nehogy azt gondolja, hogy elbukása miatt már nem méltó, hogy tanítványnak nevezzék.

12.05 Helyreállítás

OLVASNIVALÓ: 
Jóel 2,18-3,21

A századok csendjét meg fogják törni, 2,18-19. Oly sokáig nem szólaltak meg az egek Izráel érdekében. De eljön a nap, és „erre" válaszol majd az Úr, népének hosszan tartó kiáltására. Akkor megtörténik az öntelt és gőgös ellenség, a nagy északi hadsereg kiűzetése, 2,20. Elsősorban természetesen a papok imádságára látjuk a választ a 2,17-ben, a sáskáktól való megszabadulás miatt. De a prófétai távlat törvényének megfelelően ez nemzeti ellenségükre, Asszíriára vonatkozik.

11.26 Dániel harmadik látomása - a hetven hét

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 9,1-27

DÁNIEL KÖZBENJÁRÁSA SÜRGŐS HELYREÁLLÍTÁSÉRT, 1-20.v. Dániel fogságban élte végig azt az egész 70 éves időszakot, amelyet Jeremiás megjövendölt, Jer 25,12. Ez a korszak a végéhez közeledett, amikor Dárius volt a király, így Dániel felismerte a helyreállítás idejét. Bízott Isten ígéreteiben, tudta, hogy Isten közbe fog lépni olymódon, hogy vissza lehet térni és felépíteni a templomot. Ennek ismeretében tehette a próféta, hogy arcát Istenhez emeli imádkozva, könyörögve, böjtölve és bűnvallással, nemcsak saját bűnei miatt, hanem az egész zsidó nép bűnéért.

11.15 Helyreállítás a kiszáradt csontok völgyében

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 37,1-28

EZ A FEJEZET két részre oszlik. Az első rész Izráel jövőbeli nemzeti és szellemi helyreállításával foglalkozik, 1-14. v. A második rész a nemzetnek az országban történő egyesülésével foglalkozik a Messiás, Isten Szolgája és Királya uralmával, 15-28. v.

10.03 Dicsőítő énekek

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 24,1-27,13

MÁR MEGFIGYELHETTÜK az isteni beavatkozás tényét a nemzetek ügyeibe. A válságban félnek az emberek; mikor elmúlik, megkönnyebbülnek, és visszatérnek saját vágyaik kielégítéséhez. Az isteni büntetés általában nem elegendő; hogy az emberek megváltoztassák útjaikat, 26,10. Ez nagyobb ítéletet tesz szükségessé, amely hatásosan tisztára söpri a szívet, Csel 17,31.

09.10 Bevezetés a Tesszalonikai 2. levélhez

OLVASNIVALÓ: 
2Tesszalonika

PÁL a második levelet a tesszalonikaiakhoz Korintusból írta, körülbelül egy évvel az első levél megírása után. Bár a kritikusok arra törekedtek, hogy a két levél stílusában és taralmában mutatkozó különbségeket hangsúlyozzák, sokkal több olyan bizonyíték van, ami azt jelzi, hogy mindkettő a pogányok apostolának munkája. Szembetűnő hasonlóság van mindkettőnél a kezdő üdvözlésekben - mindkettő köszöntést tartalmaz Páltól, Szilvánusztól és Tlmóteustól, akik munkatársai voltak az evangélium ügyében. A levelet a következőképpen lehet felosztani:

07.13 Bölcsesség és ostobaság

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 35,1-26

MINT MINDEN IGAZI ÉBREDÉSNÉL, Jósiásnak Júdában végrehajtott reformációjánál is jellemző volt az Isten Igéjéhez való tiszteletteljes odafordulás. Ő és a nemzet elkötelezte magát a teljes engedelmességre, 34,30-33. Az ószövetségi korszaknak a legvégén Isten ezt mondja: „Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem általa a Hóreben az egész Izráelnek", Mal 4,4. Ez magában foglalta Jahve ünnepeinek a megtartását is. Jósiás megparancsolta a papoknak, hogy készüljenek fel az első ünnepre, a Páskára „Isten Igéje szerint" és „amint az meg van írva Mózes könyvében".

Nem arra Riegels!

1929. január elsején a Georgia Tech csapata a UCLA (University of California, Los Angeles) ellen játszott a Rose Bowl-ban. A meccsen a UCLA egyik játékosa, akit Roy Riegels-nek hívtak, megszerzett egy eladott labdát, de valahogy összezavarodott, és rossz irányba kezdett el szaladni a pályán.

A számítógépkegyelem

Szinte mindenki szereti a számítógépes játékokat. Az egyik legjobb a Microsoft „Flight simulator"-a (repülésszimulátor).

Tartalom átvétel